Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Wykazy - sprzedaż nieruchomości

Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Aleksandrowie Łódzkim, obręb A-4, oznaczonej numerem działki 480/6 o pow. 0,0502ha

Wykaz do pobrania

16 października 2019

Wykaz lokali al. Wyzwolenia 15 m. 75 i al. Wyzwolenia 14 m. 18

Wykaz do pobrania

16 października 2019

Sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości oznaczonej numerami działek 88/2 o powierzchni 0,2628ha i 88/3 o powierzchni 0,1367ha, położonych w Ciężkowie.

Wykaz do pobrania

4 października 2019

Sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości oznaczonej numerem działki 44/2 o powierzchni 0,1140ha, położonej w Aleksandrowie Łódzkim , obręb A-7

Wykaz do pobrania

4 października 2019

Sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości oznaczonej numerem działki 93/100 o powierzchni 0,1590ha, położonej w Rąbieniu AB

Wykaz do pobrania

4 października 2019

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości oznaczonej numerem działki 225/6 o powierzchni 0,0234ha, położonej w Rąbieniu AB

Wykaz do pobrania

4 października 2019

Sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości oznaczonej numerami działek 88/2 o powierzchni 0,2628ha i 88/3 o powierzchni 0,1367ha, położonych w Ciężkowie.

Wykaz do pobrania

17 września 2019

Sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości oznaczonej numerem działki 44/2 o powierzchni 0,1140ha, położonej w Aleksandrowie Łódzkim , obręb A-7

Wykaz do pobrania

17 września 2019

Sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości oznaczonej numerem działki 93/100 o powierzchni 0,1590ha, położonej w Rąbieniu AB

Wykaz do pobrania

17 września 2019

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości oznaczonej numerem działki 225/6 o powierzchni 0,0234ha, położonej w Rąbieniu AB

Wykaz do pobrania

17 września 2019

Wykaz na nieruchomość oznaczoną numerem działki 104/2 o powierzchni 0,0082ha, położoną w Aleksandrowie Łódzkim, obręb A-7

Wykaz do pobrania

17 września 2019

Wykaz niezabudowanych działek położonych w miejscowości Nowe Krasnodęby

Wykaz do pobrania

4 czerwca 2019
Translate »