Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Uwaga! Nowe konto dla opłat za śmieci

28.11.2019
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina ma obowiązek gromadzić na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Mając powyższe na uwadze od dnia 1 grudnia 2019 r. należności dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim lub na wyodrębniony rachunek bankowy nr:

84 8780 0007 0000 0231 1002 0212

Translate »