Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Trwa głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego

16.10.2017
Dodane przez: Kinga Drożdżel
Liczba wizyt:
Aktualności

Przypominamy, że nadal można głosować na projekty w Budżecie Obywatelskim Samorządu Województwa Łódzkiego. Co zrobić, aby prawidłowo oddać głos?

Z propozycjami wszystkich zdań biorących udział w głosowaniu, można zapoznać się na stronie internetowej: https://bo.lodzkie.pl/  Spośród nich wybiera się maksymalnie 3 projekty, którym następnie przyznaje się 3 pkt, 2 pkt lub 1 pkt. Punkty przydzielamy według tego, jak bardzo podoba się nam dany projekt – 3 dla propozycji, naszym zdaniem, najciekawszej,  a 1 punkt dla pomysłu, który z wybranych zadań podoba nam się najmniej. Pamiętać należy, że wszystkie propozycje zadań, na jakie oddaje się głosy muszą być z tego samego subregionu! Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego jest osobno prowadzony dla:
– subregionu północnego obejmującego powiaty: kutnowski, łowicki, zgierski, łęczycki;
subregionu wschodniego obejmującego powiat/miasto Skierniewice oraz powiaty: skierniewicki, rawski, brzeziński, tomaszowski, opoczyński;
– subregionu południowego obejmującego powiat/miasto Piotrków Trybunalski oraz powiaty: piotrkowski, radomszczański, bełchatowski, łódzki wschodni;
-subregionu zachodniego obejmującego powiaty: poddębicki, zduńskowolski, pabianicki, łaski, sieradzki, wieruszowski, wieluński, pajęczański;
-subregionu obejmującego powiat/miasto Łódź.

Wyboru zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego mogą dokonywać mieszkańcy województwa łódzkiego. Każdy może zagłosować tylko jeden raz. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat, wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego, wyrażona poprzez wypełnienie oświadczenia znajdującego się na karcie do głosowania.

Głosować można poprzez stronę internetową: https://bo.lodzkie.pl/glosuj-online/, osobiście poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny w wyznaczonych punktach (lista miejsc, w których można zagłosować: https://bo.lodzkie.pl/wp-content/uploads/2017/02/Lista-punkt%C3%B3w-do-g%C5%82osowania.pdf) lub korespondencyjnie, wysyłając wypełnioną kartę do głosowania na adres: Urząd  Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź z dopiskiem: „Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”. Należy pamiętać, że za datę oddania głosu w sposób korespondencyjny, uważa się datę wpływu karty do głosowania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Głosowanie pisemne trwa do 22.10.2017 r., a internetowe do 31.10.2017 r. Zwycięskie projekty, w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego, poznamy do 30. listopada br.

Translate »