Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Stypendia Naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego- 2020

27.01.2020
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

Dziś (27 stycznia 2020 r.) rozpoczyna się XIV edycja Jednorazowych Stypendiów Naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach: „uczeń” i „student”. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze kolegiów oraz studenci kierunków reprezentujących nauki: społeczne, ekonomiczne, matematyczne, fizyczne, chemiczne, biologiczne, techniczne, medyczne oraz nauki o Ziemi.

Maksymalna  wysokość stypendium to 10 tys. zł. Komisja oceniająca wnioski, oprócz osiągnięć naukowych, będzie brała pod uwagę aktywność uczniów i studentów, czyli uczestnictwo w kołach naukowych, udział i organizację konferencji, seminariów

Wnioski można składać do 21 lutego 2020 roku. Można je przesyłać pocztą na adres: Departament Kultury i Edukacji, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, al. Piłsudskiego 8, pok. 1302.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.lodzkie.pl – zakładka: Edukacja/Konkursy/stypendia/stypendia naukowe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego www.bip.lodzkie.pl – zakładka: Konkursy.

 

Translate »