Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Sprawy obywatelskie załatwisz przez ePUAP

20.03.2020
Dodane przez: Tomasz Barszcz
Liczba wizyt:
Aktualności
W związku z panującą pandemią, Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich UM w Aleksandrowie Łódzkim informuje, iż wszystkie sprawy obsługiwane przez Wydział można składać wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP. (www.ePUAP.gov.pl)
 
👉 Logowanie do portalu jest możliwe w dwóch wariantach:
 
poprzez profil zaufany oraz internetowe konto bankowe https://pz.gov.pl/dt/login/login?ssot=bnu12zgex06jjm0brrte
Logując się do się do portalu możemy:
☑️złożyć wniosek o wyrobienie dowodu osobistego
☑️unieważnić zgubiony lub uszkodzony dowód osobisty
☑️zgłosić zameldowanie/wymeldowanie
☑️złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia
☑️złożyć wniosek o udostępnienie danych oraz
☑️inne podania składane do Wydziału.
 
👉Dostępna jest również infolinia pod numerem telefonu 828-828-828, która umożliwi unieważnienie dowodu osobistego w banku.
 
👇Poniżej przedstawiamy udostępnione usługi na platformie e-PUAP:
 
☑️Założenie i potwierdzanie profilu zaufanego:
 
 
 
☑️Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego:
 
☑️Zgłoszenie lub cofnięcie zawieszenia certyfikatów w
e-dowodzie:
 
☑️Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dowodu osobistego: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-nieuprawnione-wykorzystanie-danych-osobowych-dziecka-lub-innej-osoby-kradziez-tozsamosci–uniewaznij-dowod
 
☑️Zameldowanie się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące:
 
☑️Zameldowanie się na pobyt stały (dla cudzoziemców):
 
☑️Zameldowanie się na pobyt czasowy (dla cudzoziemców):
 
☑️Zgłoszenie wymeldowania się z pobytu stałego (obywatela RP lub cudzoziemca):
 
☑️Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego (obywatela RP i cudzoziemca):
 
☑️Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
(realizacja obowiązku zgłoszenia wyjazdu poza granice RP przez obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemca, który zameldował się na pobyt stały lub czasowy):
 
☑️Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej:
 
☑️Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku:
 
☑️Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu:
 
☑️Sprawdzenie danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców i usunięcie niezgodności w przypadku ich wystąpienia:
 
☑️Wpisanie do rejestru wyborców:
 
☑️Udostępnienie rejestru wyborców:
Translate »