Fundusze Europejskie

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych

01.08.2017
Dodane przez: Wojciech Kalina
Liczba wizyt:
Gospodarka odpadami

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych
Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Łódzkiego na lata 2016-2022 Aleksandrów Łódzki znajduje się w I Regionie Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Region ten obejmuje powiaty: zgierski, łęczycki, kutnowski, łowicki i część poddębickiego. Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych pochodzące z tego regionu obowiązkowo będą trafiać do PreZero Service Centrum Sp. z o.o. (dawniej: TONSMEIER CENTRUM), ul. Łąkoszyńska 127, Kutno – instalacja w Krzyżanówku w gminie Krzyżanów.
W instalacji tej odpady komunalne przejdą szereg procesów takich jak sortowanie, mechaniczne i biologiczne przetwarzanie, kompostowanie. Działania te mają na celu odzyskanie jak największej części odpadów, z możliwością ponownego ich wykorzystania, oraz zmniejszenie ilości odpadów przekazywanych do składowania, a co za tym idzie zmniejszenia negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko naturalne.

Translate »