Przygotowanie do złożenia wniosku w ramach programu „Czyste Powietrze”

Wniosek składa właściciel/współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Uwaga: W przypadku współwłasności wniosek składa tylko jeden … Czytaj dalej Przygotowanie do złożenia wniosku w ramach programu „Czyste Powietrze”