Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Pro Futuris – Łódź zaprasza

17.11.2017
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

Stowarzyszenie na Rzecz Obrony Praw Konsumenta i Obywatela
„Pro Futuris – Łódź”(NGO) zaprasza mieszkańców Łodzi i województwa na kolejne spotkanie
„Wady prawne umów kredytowych w tym kredytów walutowych w CHF”
które odbędzie się w dniu :
24 listopada 2017 r w godz 16,30 -22,00
w sali konferencyjnej Izby Architektów w Łodzi ul. Północna 12
W gronie zaproszonych gości Przedstawiciele :
• UOKiK.,
• Rzecznik Konsumenta,
• Przedstawiciele stowarzyszeń działających na rzecz kredytobiorców
• prawnicy – praktycy, wspierający kredytobiorców
Planowana tematyka spotkania min;
1. GŁÓWNE REGULACJE PRAWNE DOT. KREDYTÓW
2. UMOWA KREDYTOWA JAKO OŚWIADCZENIE WOLI I JEJ UWARUNKOWANIA,
3. ZMIANA WARUNKÓW UMOWNYCH,
4. ROZWIĄZYWANIE UMÓW KREDYTOWYCH; WARUNKI I PRZYCZYNY, KONSEKWENCJE,
5. KLAUZULE NIEDOZWOLONE I ICH KONSEKWENCJE,
6. DOŚWIADCZENIA BIEŻĄCEJ PRAKTYKI ADWOKACKIEJ,
7. OCENA CAŁOKSZTAŁTU ZJAWISKA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH;
WALUTOWYCH I INNYCH, Z ROŻNYCH PUNKTÓW WIDZENIA,
(konsumenta i organów administracji )
8. DYSKUSJA
Bardzo liczymy na włączenie się kredytobiorców do dyskusji na temat ich współpracy z bankami i wniosków jakie z tej współpracy wynikają. Obalamy mity, mówimy prawdę!

Wstęp wolny
Z uwagi na ograniczone możliwości sali prosimy o zgłaszanie swojej obecności
pod adresem profuturis.lodz@gmail.com do dnia 22 listopada 2017r lub tel 881 096 234

Zarząd Stowarzyszenia
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OBRONY PRAW KONSUMENTA I OBYWATELA „PRO FUTURIS – ŁÓDŹ”
KRS 0000528696, REGON 360100470, NIP 7292706873
adres do korespondencji: 93-460 Łódź, ul. Chocianowicka 167, tel. 881 096 234, mail: profuturis.lodz@gmail.com
strony internetowe: Facebook: www.facebook.com/profuturis.lodz, Blogspot: www.profuturis-lodz.blogspot.com

informacja prasowa 1_2017

Translate »