Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców

06.04.2020
Dodane przez: Tomasz Barszcz
Liczba wizyt:
Aktualności

W Powiatowym Urzędzie Pracy można już składać wnioski o udzielenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (zatrudniających 1-9 osób).

Wnioski można składać w następujący sposób:

– w wersji papierowej (składającej się z dwóch egzemplarzy umowy, wniosku oraz wniosku o umorzenie). Na etapie składania wniosku umowa musi być już podpisana (czytelnie wraz z pieczątką ) przez mikroprzedsiębiorcę. Niepodpisanie umowy będzie skutkowało koniecznością ponownej wizyty w urzędzie celem podpisania umowy. Wnioski należy wrzucić do skrzynki wystawionej przed Powiatowym Urzędem Pracy w Zgierzu, ul. Barona 10 z napisem „TARCZA ANTYKRYZYSOWA” lub wysłać na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu z dopiskiem „Tarcza antykryzysowa”.

– w wersji elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl lub
e-PUAP (opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym).
Wnioski wraz z umowami przesyłane do Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu przez e-PUAP oraz praca.gov.pl muszą być wszystkie podpisane (każdy dokument z osobna musi być opatrzony podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym). W przypadku braku podpisu każdego ze składanych dokumentów, wniosek będzie wymagał uzupełnienia, co zdecydowanie wydłuży czas jego realizacji.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu pod nr telefonu: 42 714-12-64 lub 714-12-66.

Więcej informacji oraz wzory wniosków i umowa są dostępne do pobrania na stronie: https://zgierz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-pr…/…/pozyczka

Translate »