Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Podano wyniki badań próbek

08.06.2018
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

Analiza skutków środowiskowych po pożarze wysypiska w Zgierzu na podstawie badań wykonanych przez Centralny Ośrodek Analizy Skażeń i WIOŚ w Łodzi nie stwierdziła  oddziaływania promieniotwórczego w żadnym z rejonów pobierania próbek – moc dawki nie przekraczała poziomu tła, tj. 0,020 µSy/h. Nie ma również skażeń wody. Owoce można jeść po ich umyciu. Załączmy wyniki analiz.

Analiza NFZ 

SPRAWOZDZANIE ŁUW- SKUTKI POŻARU

Wyniki badań COAS SZ

 

Translate »