Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Pieniądze dla przedsiębiorców i bezrobotnych

10.08.2020
Dodane przez: Redaktor
Liczba wizyt:
Aktualności
Obrazek przedstawia logo urzędu pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu  informuje, że obecnie dysponuje funduszami na aktywizację osób bezrobotnych w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz na udzielanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Nabór wniosków ( wyłącznie internetowo) odbywać się będzie w terminie  od 10 sierpnia 2020 roku do 28 sierpnia 2020 roku (włącznie) .

 

Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to kwota do 23.000,00 zł – 1 stanowisko pracy)

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – kwota do 23.000,00 zł.

Szczegółowe zasady powyższych form wsparcia jak również aktualne druki wniosków dostępne będą wyłącznie na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy (brak jest możliwości otrzymania ich w Urzędzie.

Translate »