Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

10.02.2020
Dodane przez: Klaudia Kosak
Liczba wizyt:
Aktualności

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1a oraz art. 13 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020. ), w związku z art. 190 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924, 1818 ) ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

ogłoszenie o konkursie

oferta realizacji zadania publicznego

umowa o realizację zadania publicznego

sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

 

Translate »