Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Ogłoszenie wyników z otwartego konkursu ofert

28.02.2020
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j. z dnia 2019.04.12), Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży (art. 4 ust. 1 pkt 15), kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (art. 4 ust. 1 pkt 16), turystyki i krajoznawstwa (art. 4 ust. 1 pkt 19) wśród mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki w 2020 roku. 

 

1.       Upowszechnianie muzyki chóralnej o tematyce sakralnej – powierzono Towarzystwu Śpiewaczemu „Lutnia” w Aleksandrowie Łódzkim z siedzibą przy ul. Ogrodowej 17 – kwota 16 000,00 zł.

 

2.       Upowszechnianie muzyki chóralnej o tematyce świeckiej – powierzono Towarzystwu Śpiewaczemu im. Stanisława Moniuszki w Aleksandrowie Łódzkim z siedzibą przy               ul. Ogrodowej 10 – kwota 16 000,00 zł.

 

3.       Prowadzenie Orkiestry Dętej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki – powierzono Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Łódzkim z siedzibą przy ul. 11-go Listopada 9 – kwota 35 000,00 zł.

 

4.       Organizacja cyklu wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki – powierzono Fundacji Partnerstwo Na Rzecz Aleksandrowa Łódzkiego z siedzibą przy ul. Konopnickiej 10/14 w Aleksandrowie Łódzkim – kwota 18 000,00 zł.

 

5.       Organizację szkolenia i rejsów żeglarskich dla młodzieży z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki – powierzono Yacht Club „DAL” z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Łęczyckiej 1 – kwota 20 000,00 zł.

 

6.       Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (w wieku od 6 do 18 lat) z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki z różnorodnych formach w okresie od marca 2020 do 31 grudnia 2020 roku – powierzono Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka (ZHP Hufiec Łódź-Bałuty) z siedzibą w Łodzi, ul. Wrześnieńska 64, 91-045 Łódź –  kwota 7 000,00 zł.

Translate »