Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Ogłoszenie wyników z otwartego konkursu ofert

05.03.2019
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego działając na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego      i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) ogłasza wyniki

z otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży (art. 4 ust. 1 pkt 15), kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (art. 4 ust. 1 pkt 16), turystyki i krajoznawstwa (art. 4 ust. 1 pkt 19) wśród mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki w 2019 roku.

1. Upowszechnianie muzyki chóralnej o tematyce sakralnej – powierzono Towarzystwu Śpiewaczemu „Lutnia” w Aleksandrowie Łódzkim z siedzibą przy ul. Ogrodowej 17. – kwota 16 000,00 zł.

2. Prowadzenie Orkiestry Dętej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki – powierzono Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Łódzkim z siedzibą przy ul. 11-go Listopada 9. – kwota 35 000,00 zł.

3. Organizację szkolenia i rejsów żeglarskich dla młodzieży z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki – powierzono Yacht Club „DAL” z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Łęczyckiej 1. – kwota 20 000,00 zł.

4. Upowszechnianie muzyki chóralnej o tematyce świeckiej – powierzono Towarzystwu Śpiewaczemu im. Stanisława Moniuszki w Aleksandrowie Łódzkim z siedzibą przy ul. Ogrodowej 10. – kwota 16 000,00 zł.

5. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (w wieku od 6 do 18 lat) z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki z różnorodnych formach w okresie od 1 marca 2019 do 31 grudnia 2019 roku – powierzono Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka (ZHP Hufiec Łódź-Bałuty) z siedzibą w Łodzi, ul. Wrześnieńska 64, 91-045 Łódź, – kwota 6 000,00 zł.

6. Organizacja cyklu wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki – powierzono Fundacji Partnerstwo Na Rzecz Aleksandrowa Łódzkiego z siedzibą przy ul. Konopnickiej 10/14. – kwota 17 000,00 zł.

Translate »