Fundusze Europejskie

Ogłoszenie o naborze wniosków na wymianę pieca

08.03.2019
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt: 1081
Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ DO LIKWIDACJI STAREGO ŹRÓDŁA CIEPŁA NA PALIWO STAŁE I MONTAŻU NOWEGO ŹRÓDŁA OGRZEWANIA NA TERENIE MIASTA I GMINY ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

 

  1. Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z zakresu ochrony środowiska na zadania polegające na likwidacji starego źródła ciepła na paliwo stałe i montażu nowego źródła ogrzewania na terenie Miasta i Gminy Aleksandrów Łódzki.

Podstawa prawna: uchwała nr VII/52/19 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 lutego 2019r., zwana dalej uchwałą.

  1. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja:

– podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,

– zainstalowanie ogrzewania gazowego,

– zainstalowanie ogrzewania olejowego,

– zainstalowanie ogrzewania elektrycznego (z wyłączeniem pompy ciepła),

– zainstalowanie ogrzewania na biomasę,

– zainstalowanie pompy ciepła,

Warunkiem otrzymania dotacji jest trwała likwidacja palenisk, pieców lub kotłowni opalanych paliwami stałymi.

  1. Podmioty, które mogą ubiegać się o dotację:

– osoby fizyczne,

– wspólnoty mieszkaniowe,

– spółdzielnie mieszkaniowe,

– towarzystwa budownictwa społecznego,

– osoby prawne,

– przedsiębiorcy,

– jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

  1. Wysokość dotacji do likwidacji starego źródła ciepła na paliwo stałe i montażu nowego źródła wynosić będzie 50% udokumentowanych kosztów zadania z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 uchwały.
  2. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od 20.03.2019r. do dnia przekroczenia limitów środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania. Wnioski muszą spełniać następujące warunki formalne: muszą być złożone na właściwych formularzach, mieć wypełnione wszystkie wymagane pozycje, być opatrzone podpisem Wnioskodawcy i mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki (zgodnie z § 6 ust. 9 uchwały). Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki. Jako datę wpływu wniosków należy rozumieć termin dostarczenia wniosków do Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia. W przypadku przekroczenia limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania dalsze rozpatrzenie złożonych już wniosków może nastąpić w kolejnych latach lub w przypadku przeznaczenia na ten cel dodatkowych środków w budżecie Gminy Aleksandrów Łódzki.

Druki wniosków są do pobrania w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim (Wydział Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Referat Ochrony Środowiska, parter, pokój nr 14B) lub ze strony internetowej Urzędu: http://aleksandrow-lodzki.pl/wymien-stary-piec-na-nowy/.

  1. Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Gminy Aleksandrów Łódzki na rok 2019 i przypadających na realizację zadania wynosi 600.000,00zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (42) 270 03 69, kierownik Referatu Ochrony Środowiska Dominika Szutenbach.

Druk wniosku – do pobrania Druk wniosku – 2019

Uchwała VII/52/19 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 lutego 2019r. – do pobrania Uchwała 2019 pdf-1

 

                                                                                  Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

Jacek Lipiński

Translate »