Fundusze Europejskie

Odpady zielone

03.08.2017
Dodane przez: Wojciech Kalina
Liczba wizyt:
Gospodarka odpadami

Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim informuje o możliwości odbioru odpadów zielonych bezpośrednio z nieruchomości. Odbiory odbywają się w dzień odbioru odpadów posegregowanych (1 raz na dwa tygodnie) w ilości do 10 szt. worków o max. pojemności 120l. Odpady zielone, czyli trawę i liście, należy udostępnić do odbioru we workach własnych lub specjalnie oznakowanych, dostarczonych na wymianę przez odbiorcę odpadów.

Ponadto przypominamy o możliwości samodzielnego dostarczenia odpadów zielonych (trawa, liście, drobne gałęzie, chwasty) do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Aleksandrowie Łódzkim, teren GS-u, wjazd od ul. Chopina (w godzinach pracy Punktu). W Punkcie ustawione zostały oznaczone kontenery, do których należy wrzucać tylko odpady zielone (ewentualne worki należy wrzucać do oddzielnego pojemnika).

UWAGA! Prosimy o NIEDOSTARCZANIE odpadów zielonych na teren parkingu Urzędu Miejskiego, jak również do siedziby firmy SANATOR w Rąbieniu.

Załącznik:
Zmiana uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nr XLV/419/17 –  do pobrania

Translate »