Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Komunikat: przekroczenie poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

02.10.2020
Dodane przez: Katarzyna Czekalska
Liczba wizyt:
Aktualności

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu:

Zagrożenie: wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia: 01.10.2020r. (godz.00.00-24.00)

Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjach: Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach: Łódź al. Jana Pawła II 15 (LdLodzJanPaw) S24=114,5μg/m3; Pabianice ul. Konstantynowska (LdPabiKonsta) S24=103,1μg/m3

Obszar przekroczenia: Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował:Łódź -wschodnia część dzielnicy Łódź Polesie -rejon skrzyżowania al. Jana Pawła II/al. Włókniarzy/al. Mickiewicza/al. Bandurskiego (zabudowa mieszkaniowa w danym rejonie);Pabianice -centrum miasta (teren zwartej zabudowy).

Ludność narażona: Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania:Łódź –15 tys. osób; Pabianice–10 tys. osób.

Przyczyny: Napływ transgraniczny pyłów z kierunku wschodniego nad obszar Polski, najprawdopodobniej spowodowany pożarami lasów w obwodzie ługańskim (Ukraina),warunki meteorologiczne (prędkość i kierunek wiatru) sprzyjające napływowi zanieczyszczonych mas powietrza ze wschodu. Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków.

PRZEKROCZENIE POZIOMU INFORMOWANIA PYŁU ZAWIESZONEGO PM10 – POBIERZ

Translate »