Fundusze Europejskie

Ochrona środowiska

Zgłoś swój piec węglowy!

Dziś nikt nie myśli o smogu – do sezonu grzewczego jeszcze przecież tyle miesięcy! Jednak już teraz możesz pomyśleć o wymianie swojego węglowego kopciucha na nowe #ekologiczne źródło ciepła.   🔴 Mieszkańcy, którzy chcieliby w przyszłości skorzystać z gminnej dotacji na wymianę źródła ciepła, proszeni są o zgłoszenie w Urzędzie Miejskim swojego pieca węglowego. Na

więcej
30.06.2020
Miesięczna analiza przekroczeń poziomów

W wyniku przeprowadzonych w czerwcu 2020 r. obliczeń stwierdzono: Na 16 stanowiskach pomiarów stężenia pyłu PM10 stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość 24-godzinna, tabela 1). Na 26 stanowiskach pomiarowych stężenia pyłu PM10 nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość roczna). Na 28 stanowiskach pomiarowych stężenia pyłu PM10 nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość 24-godzinna

więcej
23.06.2020
Czyste Powietrze – zmiany w programie od 15.05.2020

Od 15 maja 2020 r. obowiązują nowe zasady w ramach rządowego programu Czyste Powietrze. Najważniejsze zmiany w programie to: 📍 uproszczenie zasad przyznawania dotacji 📍 zmiana i uproszczenie kryteriów dochodowych 📍 uproszczony wniosek o dotację, bazujący tam gdzie to możliwe na oświadczeniach Wnioskodawcy 📍 skrócony czas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie – z 90 do 30

więcej
29.05.2020
DESZCZÓWKA – program WFOŚiGW zawieszony

W związku z zawieszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi programu „DESZCZÓWKA – Gromadzenie wód opadowych” informujemy, że prace związane z realizacją programu przez Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim również uległy zawieszeniu. Jak czytamy na stronie WFOŚiGW w Łodzi: „trwają prace nad zwiększeniem dostępności i atrakcyjności programu” w związku z czym

więcej
27.05.2020
Miesięczna analiza ryzyka przekroczeń poziomów

W wyniku przeprowadzonych w maju 2020 r. obliczeń stwierdzono: Na 11 stanowiskach pomiarów stężenia pyłu PM10 stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość 24-godzinna, tabela 1). Na 7 stanowiskach pomiaru stężenia dwutlenku siarki nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość 1-godzinna oraz wartość 24godzinna). Na 8 stanowiskach pomiaru stężenia dwu tlenku azotu nie stwierdzono ryzyka przekroczenia

więcej
22.05.2020
Nieważne w co, łap H₂O!

Sprawa jest poważna: województwo łódzkie wysycha. Dlatego tak ważne jest rozsądne wykorzystywanie zasobów wody pitnej i – kiedy to możliwe – łapanie deszczówki. Aleksandrowianie zainteresowani dofinansowaniem do naziemnych zbiorników na deszczówkę proszeni są o złożenie deklaracji. Druki można pobierać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce „Ochrona Środowiska”. Dla tych, którzy zbiorniki na deszczówkę już

więcej
15.05.2020
Nabór wniosków na wymianę pieca ZAKOŃCZONY

W związku z dużym zainteresowaniem gminnym programem wspierającym wymianę pieców węglowych i wyczerpaniem środków przeznaczonych na ten cel, informujemy, że nabór wniosków został zakończony. O ewentualnym wznowieniu naboru, w przypadku uzyskania dodatkowych środków, będziemy informować na bieżąco.  

więcej
11.05.2020
Miesięczna analiza ryzyka przekroczeń poziomów substancji w powietrzu za kwiecień 2020 r.

W wyniku przeprowadzonych w kwietniu 2020 r. obliczeń stwierdzono: – Na 8 stanowiskach pomiarów stężenia pyłu PM10 stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość 24-godzinna, tabela 1). – Na 28 stanowiskach pomiaru stężenia pyłu PM10 nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość 24-godzinna, rok 2020). – Na 17 stanowiskach pomiarów stężenia benzo(a)pirenu stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu docelowego

więcej
21.04.2020
Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę pieca

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę pieca od 9 kwietnia 2020 Od 9 kwietnia będzie można składać wnioski o udzielenie gminnego dofinansowania do wymiany węglowego kopciucha na nowy, przyjazny środowisku piec. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, dofinansowanie będzie wynosiło 50 % udokumentowanych kosztów inwestycji. Z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa,

więcej
06.04.2020
Usuwanie drzew i krzewów

Aby dokonać wycinki drzew należy zgłosić ten fakt w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim poprzez specjalny druk dostępny na stronie internetowej UM lub bezpośrednio w Referacie Ochrony Środowiska. Dostępne są dwa druki: – zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa dla osób fizycznych (dot. wycinki niezwiązanej z prowadzeniem działalności gospodarczej), – wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

więcej
02.04.2020
DESZCZÓWKA – gromadzenie wód opadowych

            Gmina Aleksandrów Łódzki planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi „DESZCZÓWKA – gromadzenie wód opadowych”. Celem programu jest efektywne i oszczędne korzystanie z zasobów wodnych, ograniczenie poboru wody uzdatnionej na potrzeby ekosystemów przyrodniczych oraz stabilizowanie warunków wilgotności i mikroklimatu w warunkach lokalnych. Intensywność dofinansowania

więcej
02.03.2020
Dofinansowanie do zbierania deszczówki

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego zaprasza mieszkańców miasta i gminy Aleksandrów Łódzki do udziału w programie dotyczącym gromadzenia wód opadowych. W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi programem „DESZCZÓWKA – gromadzenie wód opadowych”. Gmina Aleksandrów Łódzki planuje ubiegać się o dofinansowanie wyżej wymienionego zadania. Celem programu jest efektywne i oszczędne

więcej
09.01.2020
Translate »