Fundusze Europejskie

Ochrona środowiska

DESZCZÓWKA – gromadzenie wód opadowych

            Gmina Aleksandrów Łódzki planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi „DESZCZÓWKA – gromadzenie wód opadowych”. Celem programu jest efektywne i oszczędne korzystanie z zasobów wodnych, ograniczenie poboru wody uzdatnionej na potrzeby ekosystemów przyrodniczych oraz stabilizowanie warunków wilgotności i mikroklimatu w warunkach lokalnych. Intensywność dofinansowania

więcej
02.03.2020
Dofinansowanie do zbierania deszczówki

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego zaprasza mieszkańców miasta i gminy Aleksandrów Łódzki do udziału w programie dotyczącym gromadzenia wód opadowych. W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi programem „DESZCZÓWKA – gromadzenie wód opadowych”. Gmina Aleksandrów Łódzki planuje ubiegać się o dofinansowanie wyżej wymienionego zadania. Celem programu jest efektywne i oszczędne

więcej
09.01.2020
Miesięczna analiza ryzyka przekroczeń poziomów substancji w powietrzu

W nawiązaniu do zapisów ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 799), a w szczególności art. 94 (pkt 4, lit. 1b i 1c) a także w nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w

więcej
21.11.2019
Spotkanie z EKOlogią: kosmetyki naturalne

W ramach walki z wszędobylskim plastikiem zapraszamy Państwa na spotkanie autorskie z Magdaleną Michalak, dziennikarką, do niedawna jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy łódzkiej telewizji, prywatnie – matką i żoną, miłośniczką kwiatów, ekologii i kosmetyków naturalnych. „Zerknij na etykiety kosmetyków – na pierwszym miejscu jest produkt, którego jest najwięcej, potem kolejno są te, których jest mniej

więcej
14.11.2019
Komunikat: ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego PM10

Zgodnie z prognozami zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 w dniach 24.10.2019 r. oraz 25.10.2019r. istnieje możliwość przekroczenia poziomu informowania (PI=100 μg/m3 – wartość 24-godzinna) o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 (PA=150 μg/m3 – wartość 24-godzinna). Do przekroczenia może dojść na obszarze powiatu bełchatowskiego. Zgodnie z prognozami zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 w dniu 26.10.2019 r.

więcej
25.10.2019
Tu otrzymasz pomoc w ramach programu „Czyste Powietrze”

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń  powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie

więcej
25.10.2019
Miesięczna analiza ryzyka przekroczeń poziomów substancji w powietrzu

Miesięczna analiza ryzyka przekroczeń poziomów substancji w powietrzu Bieżąca analiza ryzyka przekroczeń poziomów substancji w powietrzu wykonywana jest przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Departament Monitoringu Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi na podstawie zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 799), a

więcej
21.10.2019
Spotkanie z EKOlogią: SMOG

Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim zaprasza na cykl spotkań z EKOlogią. Chcemy budować świadomość ekologiczną i zachęcać mieszkańców do podejmowania proekologicznych działań. Zaczynamy od SMOGU. Pierwsze spotkanie podzielone będzie na dwie części: projekcję filmu „Smog Wars” i debatę z udziałem prof. Wojciecha Hanke. „Smog Wars” to pierwszy długometrażowy film dokumentalny poświęcony problematyce zanieczyszczenia powietrza w

więcej
15.10.2019
Zmieniły się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Miejski informuje, że zmieniły się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z uchwałą uchwałą Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim nr VI/49/19 z dnia 7 lutego 2019 r.  w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od marca 2019 r. miesięczne stawki opłat wynoszą: 20,90

więcej
05.03.2019
GUS liczy szamba

Szanowni Państwo!   Informujemy, że na potrzeby badania realizowanego przez Urząd Statystyczny, Gmina Aleksandrów Łódzki jest zobowiązana do przekazania do GUS danych w zakresie adresów zbiorników bezodpływowych. W związku z powyższym Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej oraz nie są wyposażone w przydomowe oczyszczalnie

więcej
18.02.2019
Gospodarka wodno-ściekowa

Dokumentacja projektowa rozbudowy kanalizacji sanitarnej Zgodnie z założeniami rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Aleksandrów Łódzki, w najbliższych latach planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w następujących ulicach: Daszyńskiego, Wojska Polskiego, Wierzbińska, Warszawska, Olbrachta, Wolności, Łąkowa, Piękna, Mikołajczyka, Piotrkowska, Łomnik, Kwiatowa, Rudna, Pusta, Kątna, Jana III Sobieskiego i bez nazwy o łącznej długości ok. 13,4 km.

więcej
04.08.2017
Segreguj odpady – to się opłaca

Segregacja odpadów jest jedną z metod ograniczenia ilości odpadów podlegających składowaniu, przez odzysk surowców nadających się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania do produkcji nowych materiałów. Segregacja odpadów na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki odbywa się u źródła, czyli u każdego w domu. Polega ona na zbieraniu odpadów z podziałem na rodzaj materiałów

więcej
03.08.2017
Translate »