Fundusze Europejskie

Gospodarka odpadami

Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Aleksandrów Łódzki

Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim nr XXXII/306/16 – pobierz Zmiana Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki, przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim nr XLVII/444/17  – pobierz

więcej
01.08.2017
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Łódzkiego na lata 2016-2022 Aleksandrów Łódzki znajduje się w I Regionie Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Region ten obejmuje powiaty: zgierski, łęczycki, kutnowski, łowicki i część poddębickiego. Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych pochodzące z tego regionu obowiązkowo będą trafiać

więcej
01.08.2017
Translate »