Fundusze Europejskie
Profil zaufany

INFORMACJA DOTYCZĄCA PTASIEJ GRYPY

03.12.2020
Dodane przez: Redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zgierzu apeluje do hodowców drobiu o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad bio asekuracji podczas obsługi drobiu minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.
Do podstawowych środków bezpieczeństwa biologicznego należą:
– pozostawianie ptaków w zamknięciu i wstrzymanie się od wypuszczania ptaków na wybieg,
– zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem zwierząt dzikich, w szczególności dzikiego ptactwa,
– karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków inwentarskich,
– stosowanie odzieży i obuwia ochronnego dedykowanego wyłącznie do obsługi drobiu,
– stosowanie środków higieny, w tym mycie rąk wodą z mydłem przed wykonywaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków,
– wyłożenie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób, a także zapewnienia utrzymania skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.
W przypadku gdy Hodowca drobiu zaobserwuje objawy kliniczne mogące wskazywać na zarażenie wirusem grypy ptaków, takie jak: zwiększona śmiertelność, apatia, znaczący spadek pobierania paszy i wody, duszność, sinica, wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności, tzw. „lanie jaj” (jaja pozbawione skorup), objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów – powinien NIEZWŁOCZNIE poinformować lekarza weterynarii prywatnej praktyki opiekującego się fermą lub gospodarstwem, lub Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgierzu.
Translate »