Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Gospodarka odpadami – zasady selektywnej zbiórki odpadów

Liczba wizyt:

Segregacja odpadów jest jedną z metod ograniczenia ilości odpadów podlegających składowaniu, przez odzysk surowców nadających się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania do produkcji nowych materiałów.

Segregacja odpadów na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki odbywa się u źródła, czyli u każdego w domu. Polega ona na zbieraniu odpadów z podziałem na rodzaj materiałów (surowców), z jakiego zostały wyprodukowane.

Na terenach zabudowy jednorodzinnej segregacja prowadzona jest w systemie pojemnikowo – workowym, na terenach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi – w systemie pojemnikowym. Odpady zbierane są  do specjalnych, różnokolorowych worków i pojemników, i odbierane bezpośrednio z nieruchomości.

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych wyposażani są w jeden pojemnik do zbierania odpadów zmieszanych (resztki po segregacji) i w komplet różnokolorowych worków. Pojemność pojemnika uzależniona jest od ilości osób zamieszkujących nieruchomość – 120, 240. Worki do segregacji, oprócz kolorów różnią się pojemnością: żółty worek na tworzywa sztuczne o pojemności 120l, niebieski worek na papier o pojemności 120l, zielony worek na szkło o pojemności 120l, brązowy worek na bioodpady o pojemności 35l .

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych, w szczególności osiedli mieszkaniowych, zbierają odpady do pojemników, w odpowiednich kolorach.

Nie można mieszać odpadów posegregowanych z odpadami zmieszanymi. Oddzielnie należy zbierać:

  • papier
  • szkło
  • metale i tworzywa sztuczne
  • odpady ulegające biodegradacji (bioodpady)
  • odpady zielone

Do pojemnika lub worka w kolorze niebieskim wrzucamy: gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zeszyty, ksiązki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami, nielakierowane katalogi, prospekty, foldery, torebki papierowe, kartony, pudełka, tekturę, wytłoczki po jajkach.
Nie wrzucamy: opakowań typu tetra-pak np. po mleku, sokach, tapet, kalki technicznej, papiery przebitkowego np. rachunki, faktury, zabrudzonego, zatłuszczonego, mokrego i woskowanego papieru np. po maśle, odpadów higienicznych np. pampersów, papierowych opakowań z zawartością np. z żywnością, wapnem, cementem.

Do pojemnika lub worka w kolorze zielonym wrzucamy: słoiki i butelki po napojach, mleku, alkoholu, przetworach spożywczych, puste opakowania np. po kawie, dżemach, puste opakowania po kosmetykach i lekarstwach.
Nie wrzucamy: ceramiki np. porcelany, naczyń typu arco, talerzy, doniczek, kryształów, naczyń żaroodpornych, szkła płaskiego np. szyby okienne i samochodowe, lustra, szkło zbrojone, żarówek i świetlówek, reflektorów, okularów, szklanych opakowań z pozostałością kosmetyków lub leków, termometrów rtęciowych, zakrętek, przykrywek, kapsli i korków.

Do pojemnika lub worka w kolorze żółtym wrzucamy: puste butelki plastikowe po napojach np. typu PET, puste butelki po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności np. po jogurtach , serkach, kefirach (bez zawartości), plastikowe koszyczki po owocach, folię, torebki i reklamówki foliowe, opakowania typu tetra-pak np. po mleku, sokach, puste puszki po napojach i alkoholu, puste puszki po żywności, karmie dla zwierząt, drobny złom metali kolorowych, aluminium, drobny złom żelazny, metalowe zakrętki, kapsle.
Nie wrzucamy: butelek i pojemników z zawartością, butelek po olejach spożywczych i samochodowych oraz smarach, pojemników po farbach, klejach, lakierach, rozpuszczalnikach, substancjach żrących, pojemników po aerozolach, tworzyw piankowych, skrzynek po napojach, opakowań z lekami, opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych, tworzyw z włóknem szklanym, zużytych baterii i akumulatorów, styropianu, gumy, doniczek.

Do pojemnika lub worka w kolorze brązowym wrzucamy: odpady kuchenne z owoców i warzyw, obierki warzyw i owoców, fusy od herbaty i kawy (razem z filtrem, saszetki), łupiny orzechów, pieczywo, ciasta, skorupki jaj, surowe  odpadki żywności.
Nie wrzucamy: mięsa, kości, zepsutej żywności, odchodów zwierzęcych, popiołu z pieców i kominków, papierosów i niedopałków, pampersów, skoszonej trawy, gałęzi, kwiatów, liści.

Do worka na odpady zielone wrzucamy: liście, skoszoną trawę, chwasty, krótkie gałęzie, kwiaty.
Nie wrzucamy: odpadów kuchennych, surowych i przetworzonych odpadków żywności, opakowań z papieru i tektury, z drewna, opakowań z tekstyliów, z włókien naturalnych, mięsa, kości, ości, zepsutej żywności, odchodów zwierzęcych.
Bioodpady i odpady zielone można zbierać i gromadzić w przydomowych kompostownikach, pamiętając jednocześnie o systematycznym zagospodarowywaniu powstałego kompostu, tak aby nie spowodować zanieczyszczenia ziemi, wód i nieruchomości sąsiednich.

Do pojemnika na odpady zmieszane wrzucamy: pozostałe po segregacji odpady, w tym zniszczone, zabrudzone tekstylia i odzież, pampersy, odpady z łazienek, popiół z pieców i kominków, odchody zwierzęce, niedopałki papierosów, kości, ości, mięso, zatłuszczone, mocno zanieczyszczone opakowania np. po maśle, worki z odkurzacza.
Nie wrzucamy: odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i remontowych, innych odpadów które można zebrać selektywnie.

Załączniki:

  1. Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Aleksandrów Łódzki – POBIERZ
  2. Zmiana Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Aleksandrów Łódzki – POBIERZ

Translate »