Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Gospodarka odpadami – opłata

Liczba wizyt:

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE – WYSOKOŚĆ STAWKI:

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość wynosi: 32,50 zł (obowiązująca od 1 stycznia 2020r.)

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych, zarządcy i administratorzy budynków oraz inne osoby posiadające nieruchomość w użytkowaniu zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez wezwania, co miesiąc, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, np.: opłata za lipiec, powinna zostać wniesiona do 15 sierpnia.

 

Opłaty będzie można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim na poczcie, w banku lub przez Internet.

 

UWAGA!!! Nowy numer konta bankowego:

 

Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim

84 8780 0007 0000 0231 1002 0212

 

W tytule opłaty koniecznie należy wpisać indywidualny numer klienta wraz z dopiskiem „opłata za odbiór odpadów za miesiąc……” np. 00000001, opłata za miesiąc kwiecień 2020 r. Przy przelewach internetowych należy dopisać imię i nazwisko właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości.

 

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych i zasobów komunalnych opłatę będą uiszczać do zarządców wspólnot, spółdzielni lub administratorów na dotychczasowych zasadach, np. w czynszu.

 

Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim nie wysyła dodatkowych powiadomień ani książeczek opłat.

 

Załączniki:

Uchwała w  sprawie wyboru metody ustalania opłaty i ustalenia stawki opłaty z gospodarowanie odpadami – POBIERZ

 

 

Translate »