Fundusze Europejskie

Dofinansowanie do zbierania deszczówki

09.01.2020
Dodane przez: Katarzyna Czekalska
Liczba wizyt:
Aktualności

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego zaprasza mieszkańców miasta i gminy Aleksandrów Łódzki do udziału w programie dotyczącym gromadzenia wód opadowych.
W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi programem „DESZCZÓWKA – gromadzenie wód opadowych”.
Gmina Aleksandrów Łódzki planuje ubiegać się o dofinansowanie wyżej wymienionego zadania.
Celem programu jest efektywne i oszczędne korzystanie z zasobów wodnych, ograniczenie poboru wody uzdatnionej na potrzeby ekosystemów przyrodniczych, stabilizowanie warunków wilgotności i mikroklimatu w warunkach lokalnych.
Intensywność dofinansowania wynosi do 70 % kosztów kwalifikowanych zadania, zastrzegając, że górna granica dofinansowania nie może przekroczyć 5 000 złotych.

Program przewiduje wsparcie dla budowy:

  • ogrodów deszczowych,
  • muld chłonnych,
  • studni chłonnych,
  • naziemnych wolnostojących zbiorników na wody opadowe z dachów,
  • podziemnych zbiorników na wody opadowe.

Koszty kwalifikowane stanowią:

  • zakup materiałów, roślin niezbędnych do wykonania ogrodów, muld, studni, zbiorników, systemów rozprowadzenia zgromadzonych wód opadowych,
  • roboty budowlano – montażowe związane z modyfikacją istniejących systemów spustowych wód opadowych do zasilenia nowych inwestycji,
  • roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem inwestycji gromadzenia wód opadowych.Mieszkańców miasta i gminy Aleksandrów Łódzki zainteresowanych dofinansowaniem prosimy o bezpośredni kontakt z Urzędem Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim (pok. 14 A)  lub pod numerem telefonu 42 27 00 369.Zadanie będzie możliwe do zrealizowania pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby chętnych do wzięcia udziału w programie oraz od pozyskania przez Gminę Aleksandrów Łódzki dotacji z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

    Treść Programu DESZCZÓWKA
Translate »