Fundusze Europejskie

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

02.08.2017
Dodane przez: Wojciech Kalina
Liczba wizyt:
Gospodarka odpadami

Właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie:

– 14 dni od momentu zamieszkania na niej pierwszego mieszkańca,

– do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym zaszła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość).

 

Deklarację należy składać dla każdej nieruchomości, oddzielnie. Do deklaracji należy dołączyć podpisaną klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych. W przypadku nieruchomości wielorodzinnej deklarację składa zarządca wspólnoty, spółdzielni lub upoważniony przez mieszkańców administrator.

 

Wypełnione deklaracje należy składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim:

Wydział Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Referat Gospodarki Odpadami
Plac Kościuszki 4,
I piętro – pokój nr 5

lub za pośrednictwem poczty (najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

 

Druk deklaracji, wraz z instrukcją jej wypełnienia oraz klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dostępny jest także w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

 

Załączniki:

Uchwała – pobierz

Deklaracja (.doc) – pobierz

Translate »