Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10

02.03.2021
Dodane przez: Katarzyna Czekalska
Liczba wizyt:
Ochrona środowiska

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie: Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia:
24.02.2021 r. (godz.00.00-24.00)
Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjach:
Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacji: Pabianice, ul. Konstantynowska (LdPabiKonsta) S24=130,1 μg/m3, Radomsko ul. Rolna (LdRadomsRoln) S24=136 μg/m3
Obszar przekroczenia:
Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: Pabianice – centrum miasta – teren zwartej zabudowy – 5 km2, Radomsko – obszar zabudowany Radomska – centrum miasta, część środkowo-południowa, środkowo-zachodnia – 15 km2.
Ludność narażona:
Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: Pabianice – 10 tys. osób, Radomsko – 35 tys. osób
Przyczyny:
Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia:
25.02.2021 r. godz. 8.00
Przewidywany czas trwania ryzyka:
Od godz. 8.00 dnia 25.02.2021 r. do godz. 24.00 dnia 25.02.2021 r.
Przyczyny:
Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Prognozowana jakość powietrza
Prognoza na dzień 25.02.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem:  http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution

INFORMACJA O RYZYKU: POBIERZ

Translate »