Fundusze Europejskie

Aleksandrowski program In Vitro

26.06.2020
Dodane przez: Tomasz Barszcz
Liczba wizyt:
Aktualności

Dziś nastąpiło podpisanie umowy z Salve Medica, realizatorem naszego samorządowego projektu „Kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców gminy Aleksandrów Łódzki w latach 2002 – 2025″. Tym samym mieszkańcy naszej gminy mogą już aplikować o wsparcie.

Aby przystąpić do programu należy umówić się na wizytę lekarską w Salve Medica dzwoniąc pod numer koordynatora lub wysyłając maila:

Dominika Radomska – koordynator kliniki płodności
tel. 798 866 066
dofinansowanieinvitro@salvemedica.pl

Na wizytę należy zanieść wydrukowane i wypełnione oświadczenie (PDF do pobrania). Wzór oświadczenia jest również dostępny na miejscu w siedzibie Salve Medica.

Na wizycie lekarskiej następuje badanie podmiotowe, przedmiotowe ewentualnie inne niezbędne badania obojga partnerów. Po zweryfikowaniu spełniania przez parę zgłaszającą akces do Programu spełniania kryteriów administracyjnych i medycznych warunkujących zakwalifikowanie do udziału w Programie Realizator Programu wystąpi do Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim z pisemnym wnioskiem, celem formalnego zatwierdzenia dofinansowania przez Urząd Miejski.

Kto może skorzystać z programu?

Pary (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego wskazaną w ustawie z dnia 25.06.2015 r. o leczeniu niepłodności t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 442), które spełniają następujące wskazane warunki w rozdziale XI Programu, tj.:

1) pary u których w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu stwierdzono przyczynę niepłodności lub nieskuteczne leczenia niepłodności (udokumentowane medycznie);

2) w dniu zgłoszenia do Programu kobieta nie ukończyła 40-tego roku życia zgodnie z datą urodzenia, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 45 lat (zgodnie z datą urodzenia) pod warunkiem dobrze rokującej rezerwy jajnikowej, potwierdzonej badaniem AMH (powyżej 0.7 ng/mL , FSH < 15 mU/mL lub w przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo żeńskich komórek rozrodczych) lub procedury adopcji zarodka;

3) mieszkają na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki od co najmniej 3 lat – spełnienie tego warunku weryfikowane na podstawie pisemnego oświadczenia potencjalnych uczestników programu lub przedłożonych przez nich kopii pierwszej strony zeznań podatkowych za okres ostatnich 3 lat;

4) u których nie stwierdzono występowania kryteriów wykluczenia, tj.:

a) w przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa partnerskiego:
– potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy – FSH > 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL; (badanie ważne do 3 miesięcy od momentu wykonania),
– nawracające utraty ciąż w tym samym związku (więcej niż trzy udokumentowane poronienia),
– nieodpowiednia odpowiedź na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem jest brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji (potwierdzone dokumentacją medyczną),
– wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży,
– brak macicy,

b) w przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo męskich komórek rozrodczych):
– nieprawidłowe parametry nasienia partnera,

c) w przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo żeńskich komórek rozrodczych) lub procedury adopcji zarodka:
– wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;

5) zakwalifikowane do uczestnictwa w programie przez Realizatora Programu, zgodnie z ustawowymi kryteriami podjęcia terapii niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego oraz pozostałymi kryteriami wskazanymi w Programie;

 

Translate »