Fundusze Europejskie

Zapytania ofertowe

Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, jako Organizator Dni Aleksandrowa Łódzkiego zaprasza do składania ofert na świadczenie usług gastronomicznych w trakcie trwania imprezy plenerowej „Dni Aleksandrowa Łódzkiego 2018” na zasadach wyłączności.

Termin składania ofert upływa dnia 07.02.2018 r.

Termin realizacji zamówienia 9-10 czerwca 2018 r.

Dokumenty do pobrania:

  1. treść zapytania ofertowego – pobierz
  2. załącznik nr 1 – oferta wykonawcy – pobierz
2 lutego 2018

Zamawiający – Gmina Aleksandrów Łódzki, działając na podstawie art. 37d Ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i promowaniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 423) w związku z art. . 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami), informuje iż postępowanie pn. „Współorganizowanie imprezy plenerowej – Dni Aleksandrowa Łódzkiego 2018” wygrała: Agencja Muzyczna UNION, Katarzyna Bogdańska.

Aleksandrów Łódzki, dn. 29.01.2018 r.

29 stycznia 2018

Zamawiający – Gmina Aleksandrów Łódzki informuje, iż na podstawie art. 37a Ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i promowaniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 423) w związku z art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami) wszczął postępowanie pn. „Współorganizowanie imprezy plenerowej – Dni Aleksandrowa Łódzkiego 2018″.

Zaproszenie do składania ofert zostało wysłane droga elektroniczną do trzech wykonawców w dniu 24.01.2018 r. Termin składania ofert upływa 29.01.2018 r.,  o godz. 12:00.

Termin realizacji zamówienia 9-10 czerwca 2018 r.

24 stycznia 2018

Zamawiający – Gmina Aleksandrów Łódzki, działając na podstawie art. 37d Ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i promowaniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 423) w związku z art. . 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami), informuje iż postępowanie pn. „Współorganizowanie imprezy plenerowej – Dni Aleksandrowa Łódzkiego 2017” wygrała Agencja Artystyczno-Reklamowa „Pasja”, Katarzyna Kowalczyk

9 marca 2017
Translate »