Fundusze Europejskie

Zakup energii elektrycznej

17.10.2018
Dodane przez: Artur Golinia
Liczba wizyt: 109

Data publikacji:

17.10.2018

Dokument:

ZP.271.39.2018

Dziedzina:

Dostawy

Podstawa prawna:

Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Biurze Podawczym w godzinach pracy Urzędu

Termin składania wniosków upływa dnia 26.10.2018 r. o godzinie 12:00

Załączniki:

załączniki nr 1,2,3 do umowy załączniki nr 2,3,5 do ogłoszenia załaczniki nr 4 do ogłoszenia - projekty umów Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do ogłoszenia Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji Ogłoszenie o zamóweniu nr 636938 w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu na platformie licytacji elektronicznych zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Translate »