Fundusze Europejskie

Zakup energii elektrycznej

07.11.2018
Dodane przez: Artur Golinia
Liczba wizyt: 61

Data publikacji:

07.11.2018

Dokument:

ZP.271.41.2018

Dziedzina:

Dostawy

Podstawa prawna:

Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Biurze Podawczym w godzinach pracy Urzędu

Termin składania wniosków upływa dnia 15.11.2018 r. o godzinie 12:00

Załączniki:

załączniki nr 1,2,3 do umowy załączniki 2,3,5 do ogłoszenia załączniki nr 4 do ogłoszenia - projekty umów Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji Ogłoszenie o zamówieniu nr 645458 w BZP ogłoszenie o zamówieniu na platformie licytacji elektronicznych - L-393-2018 odpowiedz na zapytanie wykonawców
Translate »