Fundusze Europejskie

Wykonanie budowy odwodnienia w ulicy Ogórkowej w Rąbieniu

10.08.2017
Dodane przez: Artur Golinia
Liczba wizyt: 152

Data publikacji:

10.08.2017

Dokument:

ZP.271.25.2017

Dziedzina:

Roboty budowlane

Podstawa prawna:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Biurze podawczym w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

Termin składania ofert upływa dnia 28.08.2017 r. o godz. 11:00

Załączniki:

SIWZ Ogłoszenie nr 567966 Dokumentacja projektowa - załącznik nr 7 do SIWZ Informacja z otwarcia ofert z dn. 28.08.2017 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Translate »