Fundusze Europejskie

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki

10.10.2017
Dodane przez: Artur Golinia
Liczba wizyt: 105

Data publikacji:

10.10.2017

Dokument:

ZP.271.33.2017

Dziedzina:

Usługi

Podstawa prawna:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Biurze podawczym w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

Termin składania ofert upływa dnia 17.11.2017 r. o godz. 12:00.

Załączniki:

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 2017

ZaB_cznik nr 1 do SIWZ – UchwaBa podziaB na sektory

ZaB_cznik nr 2 do SIWZ – Wykaz ulic

ZaB_cznik nr 3 do SIWZ – Wykaz wspólnot

Załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy

JEDZ – załączniki nr 4a i 4b

Translate »