Fundusze Europejskie

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki

10.10.2017
Dodane przez: Artur Golinia
Liczba wizyt: 888

Data publikacji:

10.10.2017

Dokument:

ZP.271.33.2017

Dziedzina:

Usługi

Podstawa prawna:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Biurze podawczym w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

Termin składania ofert upływa dnia 17.11.2017 r. o godz. 12:00.

Termin składania ofert upływa dnia 20.11.2017 r. o godz. 12:00.

Załączniki:

ogłoszenie o zamówieniu SIWZ 2017 ZaB_cznik nr 1 do SIWZ - UchwaBa podziaB na sektory ZaB_cznik nr 2 do SIWZ - Wykaz ulic ZaB_cznik nr 3 do SIWZ - Wykaz wspólnot Załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz oferty Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy JEDZ - załączniki nr 4a i 4b Wyjaśnienie treści SIWZ 31.10.2017 Modyfikacja siwz 31.10.2017 JEDZ - poprawione załączniki nr 4a i 4b ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Informacja z otwarcia ofert z dn. 20.11.2017 r zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 01.12.2017
Translate »