Fundusze Europejskie

Wykazy - sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości oznaczonej numerami działek 88/2 o powierzchni 0,2628ha i 88/3 o powierzchni 0,1367ha, położonych w Ciężkowie.

Wykaz do pobrania

17 września 2019

Sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości oznaczonej numerem działki 44/2 o powierzchni 0,1140ha, położonej w Aleksandrowie Łódzkim , obręb A-7

Wykaz do pobrania

17 września 2019

Sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości oznaczonej numerem działki 93/100 o powierzchni 0,1590ha, położonej w Rąbieniu AB

Wykaz do pobrania

17 września 2019

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości oznaczonej numerem działki 225/6 o powierzchni 0,0234ha, położonej w Rąbieniu AB

Wykaz do pobrania

17 września 2019

Wykaz na nieruchomość oznaczoną numerem działki 104/2 o powierzchni 0,0082ha, położoną w Aleksandrowie Łódzkim, obręb A-7

Wykaz do pobrania

17 września 2019

Wykaz niezabudowanych działek położonych w miejscowości Nowe Krasnodęby

Wykaz do pobrania

4 czerwca 2019

Wykaz nieruchomości, działka nr 86/8 o powierzchni 3230m2, położona w miejscowości Rąbień AB ul. Wysiedlonych

Wykaz do pobrania

21 maja 2019

Wykaz nieruchomości, działka nr 269/3 o powierzchni 448m2, położona w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Chopina-zaplecze

Wykaz do pobrania

21 maja 2019

Wykaz na lokal : Aleksandrów Łódzki ul. Wojska Polskiego 7

Wykaz do pobrania

21 maja 2019

Wykaz na niezabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Ruda
Bugaj, gm. Aleksandrów Łódzki, działka nr 223/2 o powierzchni 0,0078h a

Zarządzenie_na poszerzenie

8 maja 2019

Wykaz na lokale mieszkalne Aleja Wyzwolenia 15m 43, 66, 98

Wykaz sprzedaż – Wyzwolenia 15 m 66, 43, 98

8 maja 2019

Wykaz na niezabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości
Nakielnica, gm. Aleksandrów Łódzki, działka nr 65 o powierzchni 0,1477 ha

Wykaz przetarg

8 maja 2019
Translate »