Aleksandrow_Lodzki_top_-_004.jpg
Przetargi
Zapytania ofertowe
Wprowadzono: 22.06.2010
Liczba wyświetleń: 50668
PDF
DRUKUJ

logotypy rpo

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

95-070 Aleksandrów Łódzki, Pl. Kościuszki 2

ZAPRASZA

 do złożenia oferty udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania: usługi polegającej na prowadzeniu nadzoru inwestorski nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki.

 (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych)

 

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia znajdują się pod adresem:  bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Aleksandrów Łódzki, dnia 12 maja 2017 r.

 


Zamawiający - Gmina Aleksandrów Łódzki, działając na podstawie art. 37d Ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i promowaniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 423) w związku z art. . 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami), informuje iż postępowanie pn. "Współorganizowanie imprezy plenerowej - Dni Aleksandrowa Łódzkiego 2017" wygrała Agencja Artystyczno-Reklamowa "Pasja", Katarzyna Kowalczyk

 

Aleksandrów Łódzki, dn. 09.03.2017 r.


Zamawiający - Gmina Aleksandrów Łódzki informuje, iż na podstawie art. 37a Ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i promowaniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 423) w związku z art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami) wszczął postępowanie pn. „Współorganizowanie imprezy plenerowej – Dni Aleksandrowa Łódzkiego 2017".

 

Zaproszenie do składania ofert zostało wysłane droga elektroniczną do trzech wykonawców w dniu 06.03.2017 r. Termin składania ofert upływa 08.03.2017 r., o godz. 12:00

 

Termin realizacji zamówienia 24-25 czerwca 2017 r.

 

 

Aleksandrów Łódzki, 06.03.2017 r.

 


 

 

logotypy rpo

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

95-070 Aleksandrów Łódzki, Pl. Kościuszki 2

 ZAPRASZA

 do złożenia oferty udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie:

 

Opracowanie studium wykonalnościdla projektu pn. "Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim” na potrzeby naboru nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

 

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych)

 

Do pobrania treść zapytania w pliku [.pdf] - pobierz

Do pobrania wzór oferty [.doc] - pobierz 

 

Aleksandrów Łódzki, dnia 10 października 2016 r.

 

Wyniki rozpoznania cenowego [.pdf] - pobierz


Aleksandrów Łódzki, dnia 18 października 2016 r.

 


 

 

Zamawiający - Gmina Aleksandrów Łódzki, działając na podstawie art. 37d Ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i promowaniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 423) w związku z art. 4 pkt 8b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), informuje iż postępowanie pn. "Współorganizowanie imprezy plenerowej - Dożynki Gminne" wygrała Agencja Artystyczno-Reklamowa "Pasja", Katarzyna Kowalczyk.

 

Aleksandrów Łódzki, dn. 5 sierpnia 2016 r.


Zamawiający - Gmina Aleksandrów Łódzki informuje, iż na podstawie art. 37a Ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i promowaniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 423) w związku z art. 4 pkt 8b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz 2164) wszczął postępowanie pn. „Współorganizowanie imprezy plenerowej - Dożynki Gminne".Zaproszenie do składania ofert zostało wysłane droga elektroniczną do trzech wykonawców w dniu 3.08.2016 r. Termin składania ofert upływa 5 sierpnia 2016 r., o godz. 12:00

 

Termin realizacji zamówienia 21 sierpnia 2016 r.


Aleksandrów Łódzki, 3 sierpnia 2016 r.


 

logotypy rpo

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

95-070 Aleksandrów Łódzki, Pl. Kościuszki 2

 ZAPRASZA

 do złożenia oferty udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie:

 

Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na MOSiR w Aleksandrowie Łódzkim"  na potrzeby naborunr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych)

 

Do pobrania treść zapytania w pliku [.pdf] - pobierz

Do pobrania wzór oferty [.doc] - pobierz 

 

Aleksandrów Łódzki, dnia 27 lipca 2016 r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty [.pdf] - pobierz


Aleksandrów Łódzki, dnia 04 sierpnia 2016 r.

 


 

logotypy rpo

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

95-070 Aleksandrów Łódzki, Pl. Kościuszki 2

 ZAPRASZA

 do złożenia oferty udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie:

 

Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w Gminie Aleksandrów Łódzki” na potrzeby naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania IV.3.2 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

 

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych)

 

Do pobrania treść zapytania w pliku [.pdf] - pobierz

Do pobrania opis przedmiotu zamówienia [.pdf] - pobierz

Do pobrania wzór oferty [.doc] - pobierz 

 

Aleksandrów Łódzki, dnia 11 lipca 2016 r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty [.pdf] - pobierz


Aleksandrów Łódzki, dnia 19 lipca 2016 r.

 

 


logotypy rpo

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

95-070 Aleksandrów Łódzki, Pl. Kościuszki 2

 ZAPRASZA

 do złożenia oferty udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie:

dostawy, wniesienia i montażu mebli stanowiących wyposażenie nowotworzonych oddziałów przedszkolnych, w tym stoliki i krzesełka dla przedszkolaków, zestawy regałów, szatnie przedszkolne, biurka, krzesła i szafy dla nauczycieli oraz dostawę dywanu i wykładziny

 

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych

 

Do pobrania treść ogłoszenie o wyniku - pobierz

Do pobrania treść zapytania w pliku [.pdf] - strona 1 pobierz

                                                          Strona 2 pobierz

Do pobrania opis przedmiotu zamówienia [.pdf] - pobierz

Do pobrania wzór oferty [.doc] - pobierz 

Do pobrania formularz oferty - pobierz

Do pobrania wzór umowy - pobierz

Aleksandrów Łódzki, dn. 21 czerwca 2016r.


logotypy rpo

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

95-070 Aleksandrów Łódzki, Pl. Kościuszki 2

 ZAPRASZA

 do złożenia oferty udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie:

Wykonanie studium wykonalności dla projektu pn. „Termomodernizacja zasobów  mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki”  na potrzeby naboru w trybie pozakonkursowym wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 VI.2.1 Termomodernizacja ZIT.

 

 

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych)

 

Do pobrania treść zapytania w pliku [.pdf] - pobierz

 

Do pobrania opis przedmiotu zamówienia [.pdf] - pobierz

 

Do pobrania wzór oferty [.doc] - pobierz 

 

Aleksandrów Łódzki, dnia 10 czerwca 2016 r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty [.pdf] - pobierz


Aleksandrów Łódzki, dnia 21 czerwca 2016 r.

 


 

 

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego ZAPRASZA do złożenia oferty udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania projektu zmiany MPZP Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Bełdów (Uchwała nr XV/160/15 z dnia 22 października 2015r.)

Do pobrania

 

Aleksandrów Łódzki, dn. 23 maja 2016 r. 


 

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego ZAPRASZA do złożenia oferty udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania projektu zmiany MPZP Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Sobień (Uchwała Nr XXII/234/16 z dnia 31 marca 2016 r.)

Do pobrania


Aleksandrów Łódzki, dn. 23 maja 2016 r.


 

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego ZAPRASZA do złożenia oferty udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania projektu zmiany MPZP Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu A-1 (Uchwała Nr XV/159/15 z dnia 22 października 2015r.).


Do pobrania

Aleksandrów Łódzki, dn. 23 maja 2016 r.


 

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego ZAPRASZA do złożenia oferty udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania projektu zmiany MPZP Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu A-5 w rejonie ulicy Wojska Polskiego ( Uchwała nr XXII/232/16 z dnia 31 marca 2016 r.)

Do pobrania

Aleksandrów Łódzki, dn. 23 maja 2016 r.


 

logotypy rpo

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

95-070 Aleksandrów Łódzki, Pl. Kościuszki 2

 ZAPRASZA

 do złożenia oferty udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie:

Opracowanie opinii o innowacyjności dla projektu pn. „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w Gminie Aleksandrów Łódzki”

 

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych)

 

Do pobrania treść zapytania w pliku [.pdf] - pobierz

 

Do pobrania wzór oferty [.doc] - pobierz

 

Aleksandrów Łódzki, dnia 05 maja 2016 r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty [.pdf] - pobierz


Aleksandrów Łódzki, dnia 13 maja 2016 r.

 

 


 

logotypy rpo

 

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

95-070 Aleksandrów Łódzki, Pl. Kościuszki 2

 ZAPRASZA

 do złożenia oferty udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania:

Wykonanie studium wykonalności dla projektu pn. „Wdrożenie technologii informacyjno – komunikacyjnych w Gminie Aleksandrów Łódzki”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych)

 

 

Do pobrania treść zapytania w pliku [.pdf] - pobierz

 

Do pobrania opis przedmiotu zamówienia [.pdf] - pobierz

 

Do pobrania wzór oferty [.doc] - pobierz

 

Aleksandrów Łódzki, dnia 29 lutego 2016 r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty [.pdf] - pobierz


Aleksandrów Łódzki, dnia 08 marca 2016 r.

 


 

Zamawiający - Gmina Aleksandrów Łódzki informuje, iż na podstawie art. 37a Ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i promowaniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 423) w związku z art. 4 pkt 8b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz 2164) wszczął postępowanie pn. „Współorganizowanie imprezy plenerowej - Dni Aleksandrowa Łódzkiego 2016".Zaproszenie do składania ofert zostało wysłane droga elektroniczną do trzech wykonawców w dniu 18.02.2016 r. Termin składania ofert upływa 22 lutego 2016 r., o godz. 12:00

 

Termin realizacji zamówienia 4-5 czerwca 2016 r.


Aleksandrów Łódzki, 18 lutego 2016 r.


Zamawiający - Gmina Aleksandrów Łódzki, działając na podstawie art. 37d Ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i promowaniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 423) w związku z art. 4 pkt 8b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), informuje iż postępowanie pn. "Współorganizowanie imprezy plenerowej - Dni Aleksandrowa Łódzkiego" wygrała Agencja Artystyczno-Reklamowa "Pasja", Katarzyna Kowalczyk

Aleksandrów Łódzki, dn. 23 lutego 2016 r.


 

logotypy rpo

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

95-070 Aleksandrów Łódzki, Pl. Kościuszki 2

 ZAPRASZA

 do złożenia oferty udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania:

Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych wraz z prognozą kosztów inwestycji dla 104 budynków na potrzeby projektu pn. „Termomodernizacja zasobów  mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych)

 

 

Do pobrania treść zapytania w pliku [.pdf] - pobierz

Do pobrania opis przedmiotu zamówienia [.pdf] - pobierz

Do pobrania wzór oferty [.doc] - pobierz


Aleksandrów Łódzki, dnia 03 lutego 2016 r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty [.pdf] - pobierz


Aleksandrów Łódzki, dnia 12 lutego 2016 r.

 


 

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

95-070 Aleksandrów Łódzki, Pl. Kościuszki 2

ZAPRASZA

do złożenia oferty udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie:

Wykonanie studium wykonalności dla projektu pn. „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Rąbieniu"

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych)

 

Do pobrania treść zapytania w pliku [.pdf] - pobierz

 

Do pobrania wzór oferty [.doc] - pobierz


Aleksandrów Łódzki, dnia 19 sierpnia 2015 r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty [.pdf] - pobierz


Aleksandrów Łódzki, dnia 28 sierpnia 2015 r.


 

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

95-070 Aleksandrów Łódzki, Pl. Kościuszki 2

ZAPRASZA

do złożenia oferty udziału w rozpoznaniu cenowym na:

Publikacja ogłoszenia w prasie na potrzeby projektu "Internet - kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Aleksandrów Łódzki" współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  - eInclusion.

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych)

 

Do pobrania treść zapytania w pliku [.pdf] - pobierz

 

Do pobrania wzór oferty [.doc] - pobierz

 

Do pobrania wzór umowy [.doc] - pobierz


Aleksandrów Łódzki, dnia 17 sierpnia 2015 r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty [.pdf] - pobierz


Aleksandrów Łódzki, dnia 25 sierpnia 2015 r.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zapytania ofertowego

 

Zamawiający - Gmina Aleksandrów Łódzki informuje, iż na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) wszczął postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
„Wykonanie II etapu kanalizacji sanitarnej w Rąbieniu, Rąbieniu AB i Antoniewie – część 4”.

 

Zaproszenie do składania ofert zostało wysłane drogą elektroniczną do trzech wykonawców w dniu 06.08.2015 r. Termin składania ofert upływa w dniu 12.08.2015 r.

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa I Gospodarka Wodno – Ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM.

 


Aleksandrów Łódzki, dn. 06 sierpnia 2015 r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty [.pdf] - pobierz


Aleksandrów Łódzki, dnia 14 sierpnia 2015 r.


Zamawiający - Gmina Aleksandrów Łódzki informuje, iż na podstawie art. 37a Ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i promowaniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 423) w związku z art. 4 pkt 8b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz 907 z póź. zm.) wszczął postępowanie pn. „Współorganizowanie imprezy plenerowej - Rockowe Zakończenie Lata".

 

Zaproszenie do składania ofert zostało wysłane droga elektroniczną do trzech wykonawców w dniu 5 sierpnia 2015 r. Termin składania ofert upływa 11 sierpnia 2015 r., o godz. 12:00

 

Termin realizacji zamówienia 11-12 września 2015 r.

 

Aleksandrów Łódzki, 5 sierpnia 2015 r.

 

Zamawiający - Gmina Aleksandrów Łódzki, działając na podstawie art. 37d Ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i promowaniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 423) w związku z art. 4 pkt 8b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p. zm.), informuje iż postępowanie pn. "Współorganiozwanie imprezy plenerowej - Rockowe Zakończenie Lata" wygrała Agencja Artystyczno-Reklamowa "Pasja", Katarzyna Florczyk

 

Aleksandrów Łódzki, dn. 11 sierpnia 2015 r.

 


Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

95-070 Aleksandrów Łódzki, Pl. Kościuszki 2

ZAPRASZA

do złożenia oferty udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie:

Umieszczenia w prasie o zasięgu regionalnym informacji dotyczącej realizacji projektu: pn. Termomodernizacja obiektów edukacyjno-kulturalnych w Gminie Aleksandrów Łódzki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych)

 

Do pobrania treść zapytania w pliku [.pdf] - pobierz

 

Do pobrania wzór oferty [.doc] - pobierz

 

Aleksandrów Łódzki, dn. 23 czerwca 2015 r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty [.pdf] - pobierz


Aleksandrów Łódzki, dnia 1 lipca 2015 r.

 


 

Zamawiający - Gmina Aleksandrów Łódzki, działając na podstawie art. 37d Ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i promowaniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 423) w związku z art. 4 pkt 8b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p. zm.), informuje iż postępowanie pn. "Współorganiozwanie imprezy plenerowej - Dni Aleksandrowa Łódzkiego 2015" wygrała Agencja Artystyczno-Reklamowa "Pasja", Katarzyna Florczyk

 

Aleksandrów Łódzki, dnia 17 lutego 2015 r.

 


 

Zamawiający - Gmina Aleksandrów Łódzki informuje, iż na podstawie art. 37a Ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i promowaniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 423) w związku z art. 4 pkt 8b UstAwy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p. zm.) wszczął postępowanie pn. "Współorganiozwanie imprezy plenerowej - Dni Aleksandrowa Łódzkiego 2015"

 

Zaproszenie do składania ofert zostało wysłane drogą elektroniczną do trzech wykonawców w dniu 13 lutego 2015 r. Termin składania ofert upływa w dniu 16 lutego 2015 r.

 

Termin realizacji zamówienia: 30-31 maja 2015 r.

 

Aleksandrów Łódzki, dnia 13 lutego 2015 r. 

 


Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

95-070 Aleksandrów Łódzki, Pl. Kościuszki 2

ZAPRASZA

do złożenia oferty udziału w rozpoznaniu cenowym na:

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych)

 

Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji przez Gminę Aleksandrów Łódzki projektu „Internet kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Aleksandrów Łódzki" współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  - eInclusion,

 

Do pobrania treść zapytania w pliku [.pdf] - pobierz

 

Do pobrania treść opisu przedmiotu zamówienia [.pdf] - pobierz

 

Do pobrania wzór oferty [.doc] - pobierz

 

Aleksandrów Łódzki, dnia 09 stycznia 2015 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty [.pdf] - pobierz


Aleksandrów Łódzki, dnia 16 stycznia 2015 r.

 


 

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego:

„Zapewnianie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Aleksandrów Łódzki"

 

w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

 

Do pobrania treść ogłoszenia [.doc] - pobierz

 

Do pobrania wzór oferty [.doc] - pobierz

 

Do pobrania wzór umowy [.doc] - pobierz

 

Do pobrania wzór sprawozdania[.doc] - pobierz

 

Aleksandrów Łódzki, dnia 04 grudnia 2014 r.


 

 

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

95-070 Aleksandrów Łódzki, Pl. Kościuszki 2

ZAPRASZA

do złożenia oferty udziału w rozpoznaniu cenowym na:

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych)

 

Wykonanie rollupu - 2 sztuki wraz z projektem graficznym na potrzeby realizacji przez Gminę Aleksandrów Łódzki projektu „Internet kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Aleksandrów Łódzki" współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  - eInclusion,

 

Do pobrania treść zapytania w pliku [.pdf] - pobierz

 

Do pobrania treść opisu przedmiotu zamówienia [.doc] - pobierz

 

Do pobrania wzór oferty [.doc] - pobierz

 

 

Aleksandrów Łódzki, dnia 02 grudnia 2014 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty [.pdf] - pobierz


Aleksandrów Łódzki, dnia 11 grudnia 2014 r.

 


 

 

11.09.2014

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza nabór w ramach umowy cywilno-prawnej realizowanej w okresie wrzesień-październik 2014 r. na pełnienie funkcji pedagoga lub psychologa w Szkole dla rodziców w ramach realizowanego w 2014 r. projektu systemowego „Nowe Perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

Treść zaproszenia: do pobrania (.pdf) - POBIERZ

Opis przedmiotu zamówienia i wzór oferty: do pobrania (.doc) - POBIERZ

 


Zamawiający - Gmina Aleksandrów Łódzki, działając na podstawie art. 37d Ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i promowaniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 423) w związku z art. 4 pkt 8b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p. zm.), informuje iż postępowanie wygrała Agencja Artystyczno-Reklamowa "Pasja", Katarzyna Florczyk

 

Aleksandrów Łódzki, dnia 11 września 2014 r.


Zamawiający - Gmina Aleksandrów Łódzki informuje, iż na podstawie art. 37a Ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i promowaniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 423) w związku z art. 4 pkt 8b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz 907 z póź. zm.) wszczął postępowanie pn.„Współorganizowanie imprezy Festiwal Sztuk Róznych".

 

Zaproszenie do składania ofert zostało wysłane droga elektroniczną do trzech wykonawców w dniu 9 września 2014 r. Termin składania ofert upływa 10 wrzesnia 2014 r., o godz. 14:00

 

Termin realizacji zamówienia 21 września 2014 r.

 

Aleksandrów Łódzki, dnia 9 wrzesnia 2014 r.


 

Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zapytania ofertowego

 

Zamawiający - Gmina Aleksandrów Łódzki informuje, iż na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie świetlicy wiejskiej w Nowym Adamowie na terenie gminy Aleksandrów Łódzki.

 

Zaproszenie do składania ofert zostało wysłane drogą elektroniczną do czterech wykonawców
w dniu 14.08.2014 r. Termin składania ofert upływa w dniu 25.08.2014 r. o godz. 15:00.

 

 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu NR 01566-6930-UM0530035/14.

Aleksandrów Łódzki, dnia 14 sierpnia 2014 r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz plik [.pdf]

Aleksandrów Łódzki, dnia 02 września 2014 r.


Zamawiający - Gmina Aleksandrów Łódzki informuje, iż na podstawie art. 37a Ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i promowaniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 423) w związku z art. 4 pkt 8b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz 907 z póź. zm.) wszczął postępowanie pn. „Współorganizowanie imprezy plenerowej - Rockowe Zakończenie Lata".

 

Zaproszenie do składania ofert zostało wysłane droga elektroniczną do trzech wykonawców w dniu 25 lipca 201r r. Termin składania ofert upływa 31 lipca 2014 r., o godz. 12:00

 

Termin realizacji zamówienia 12-13 września 2014 r.

 

Aleksandrów Łódzki, dnia 25 lipca 2014 r.


Zamawiający - Gmina Aleksandrów Łódzki, działając na podstawie art. 37d Ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i promowaniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 423) w związku z art. 4 pkt 8b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p. zm.), informuje iż postępowanie wygrała Agencja Artystyczno-Reklamowa "Pasja", Katarzyna Florczyk

 

Aleksandrów Łódzki, dnia 1 sierpnia 2014 r.

.....................................................................................................................................................

 

16.07.2014

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zapytania ofertowego

 

Zamawiający - Gmina Aleksandrów Łódzki informuje, iż na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) wszczął postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego nad zaprojektowaniem i wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji obiektów edukacyjno-kulturalnych w Gminie Aleksandrów Łódzki”.

 

Zaproszenie do składania ofert zostało wysłane drogą elektroniczną do trzech wykonawców
w dniu 16.07.2014 r. Termin składania ofert upływa w dniu 24.07.2014 r.

 

 

Zamówienie będzie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa II: Ochrona Środowiska, zapobieganie zagrożeniom
i energetyka, Działanie II.6: Ochrona powietrza, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.02.06.00-00-063/09-00 z dnia 28.02.2014 r.

 

 Zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz plik [.pdf]

Aleksandrów Łódzki, dn. 24 lipca 2014 r.

.....................................................................................................................................................

09.07.2014

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza nabór w ramach umowy cywilno-prawnej realizowanej od 01.09.2014 r. do 15.12. 2014 r. na pełnienie funkcji instruktora terapii uzależnień w ramach realizowanego w 2014 r. projektu systemowego „Nowe Perspektywy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

Dokumenty do pobrania: pobierz (.pdf)

.................................................................................................................................................

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

95-070 Aleksandrów Łódzki, Pl. Kościuszki 2

ZAPRASZA

do złożenia oferty udziału w rozpoznaniu cenowym na:

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych)

 

Opracowanie oraz wydruk materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji przez Gminę Aleksandrów Łódzki projektu „Internet kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Aleksandrów Łódzki" współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  - eInclusion,

 

Do pobrania treść zapytania w pliku [.pdf] - pobierz

 

Do pobrania treść opisu przedmiotu zamówienia [.pdf] - pobierz

 

Do pobrania wzór oferty [.doc] - pobierz

 

 

Aleksandrów Łódzki, dnia 25 czerwca 2014 r.

 

Wyjaśnienie

Z uwagi na zgłoszenia, co do błędnej treści zapytania informujemy, że:

w nagłówku znajduje się zapis „Opracowanie portalu internetowego, administrowanie, aktualizowanie oraz hosting strony www”

a powinno być „Opracowanie oraz wydruk materiałów promocyjnych”.

Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

Przepraszamy za utrudnienia.

 

Aleksandrów Łódzki, dnia 30 czerwca 2014 r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty [.pdf] - pobierz

 

 

Aleksandrów Łódzki, dnia 04 lipca 2014 r.


Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

95-070 Aleksandrów Łódzki, Pl. Kościuszki 2

ZAPRASZA

do złożenia oferty udziału w rozpoznaniu cenowym na:

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych)

 „Usługi doradcze na potrzeby realizacji projektu"  „Internet kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Aleksandrów Łódzki" współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion,

 

Do pobrania treść zapytania w pliku [.pdf] - pobierz

 

Do pobrania treść opisu przedmiotu zamówienia [.pdf] - pobierz

 

Do pobrania wzór oferty [.doc] - pobierz

 

Aleksandrów Łódzki, dnia 18 czerwca 2014 r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty [.pdf] - pobierz


Aleksandrów Łódzki, dnia 7 lipca 2014 r.

 


Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

95-070 Aleksandrów Łódzki, Pl. Kościuszki 2

ZAPRASZA

do złożenia oferty udziału w rozpoznaniu cenowym na:

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych)

Opracowanie portalu internetowego, administrowanie, aktualizowanie oraz hosting strony www na potrzeby realizacji przez Gminę Aleksandrów Łódzki projektu „Internet kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Aleksandrów Łódzki" współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion,

 

Do pobrania treść zapytania w pliku [.pdf] - pobierz

 

Do pobrania treść opisu przedmiotu zamówienia [.pdf] - pobierz

 

Do pobrania wzór oferty [.doc] - pobierz

 

Aleksandrów Łódzki, dnia 09 czerwca 2014 r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty [.pdf] - pobierz

 

       Aleksandrów Łódzki, dnia 13 czerwca 2014 r

 

 

........................................................................................................................................

Zamawiający - Gmina Aleksandrów Łódzki informuje, iż na podstawie art. 37a Ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i promowaniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 423) w związku z art. 4 pkt 8b UstAwy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p. zm.) wszczął postępowanie pn. "Współorganiozwanie imprezy plenerowej - Dni Aleksandrowa Łódzkiego 2014"

 

Zaproszenie do składania ofert zostało wysłane drogą elektroniczną do trzech wykonawców w dniu 6 maja 2014 r. Termin składania ofert upływa w dniu 9 maja 2014 r.

 

Termin realizacji zamówienia: 14-15 czerwca 2014 r.

 

Aleksandrów Łódzki, dnia 6 maja 2014 r.


Zamawiający - Gmina Aleksandrów Łódzki, działając na podstawie art. 37d Ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i promowaniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 423) w związku z art. 4 pkt 8b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p. zm.), informuje iż postępowanie wygrała Agencja Artystyczno-Reklamowa "Pasja", Katarzyna Florczyk

 

Aleksandrów Łódzki, dnia 9 maja 2014 r.

........................................................................................................................................

 

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

95-070 Aleksandrów Łódzki, Pl. Kościuszki 2

ZAPRASZA

do złożenia oferty udziału w rozpoznaniu cenowym na:

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych)

1. Stanowisko ds. technicznych - dot. projektu pn. „Termomodernizacja obiektów edukacyjno - kulturalnych w Gminie Aleksandrów Łódzki" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Do pobrania treść zapytania w pliku [.pdf] - pobierz

Do pobrania treść wymaganych kwalifikacji [.pdf] - pobierz

Do pobrania wzór oferty [.doc] - pobierz

2. Stanowisko ds. rozliczeń  dot. projektu pn. „Termomodernizacja obiektów edukacyjno - kulturalnych w Gminie Aleksandrów Łódzki" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Do pobrania treść zapytania w pliku [.pdf] - pobierz

Do pobrania treść wymaganych kwalifikacji [.pdf] - pobierz

Do pobrania wzór oferty [.doc] - pobierz

3. Stanowisko ds. monitoringu i promocji - dot. projektu pn. „Termomodernizacja obiektów edukacyjno - kulturalnych w Gminie Aleksandrów Łódzki" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Do pobrania treść zapytania w pliku [.pdf] - pobierz

Do pobrania treść wymaganych kwalifikacji [.pdf] - pobierz

Do pobrania wzór oferty [.doc] - pobierz

4. Stanowisko ds. zamówień publicznych - dot. projektu pn. „Termomodernizacja obiektów edukacyjno - kulturalnych w Gminie Aleksandrów Łódzki" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Do pobrania treść zapytania w pliku [.pdf] - pobierz

Do pobrania treść wymaganych kwalifikacji [.pdf] - pobierz

Do pobrania wzór oferty [.doc] - pobierz

 

       Aleksandrów Łódzki, dn. 12 maja 2014 r.

 

1. Stanowisko ds. technicznych dot. projektu pn. „Termomodernizacja obiektów edukacyjno - kulturalnych w Gminie Aleksandrów Łódzki" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Zawiadomienie o wyborze oferty [.pdf] - pobierz

 

2. Stanowisko ds. rozliczeń  dot. projektu pn. „Termomodernizacja obiektów edukacyjno - kulturalnych w Gminie Aleksandrów Łódzki" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Zawiadomienie o wyborze oferty [.pdf] - pobierz

 

3. Stanowisko ds. monitoringu i promocji - dot. projektu pn. „Termomodernizacja obiektów edukacyjno - kulturalnych w Gminie Aleksandrów Łódzki" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Zawiadomienie o wyborze oferty [.pdf] - pobierz

 

4. Stanowisko ds. zamówień publicznych - dot. projektu pn. „Termomodernizacja obiektów edukacyjno - kulturalnych w Gminie Aleksandrów Łódzki" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Zawiadomienie o wyborze oferty [.pdf] - pobierz

 

       Aleksandrów Łódzki, dn. 21 maja 2014 r


 

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

95-070 Aleksandrów Łódzki, Pl. Kościuszki 2

ZAPRASZA

do złożenia oferty udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania:

Wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych - 8 szt. dot. projektu pn. „Termomodernizacja obiektów edukacyjno - kulturalnych w Gminie Aleksandrów Łódzki" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych)

 

Do pobrania treść zapytania w pliku [.pdf] - pobierz

 

Do pobrania wzór oferty [.doc] - pobierz

 

Aleksandrów Łódzki, dn. 23 kwietnia 2014 r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty [.pdf] - pobierz

Aleksandrów Łódzki, dn. 05 maja 2014 r.


 

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego
95-070 Aleksandrów Łódzki, Pl. Kościuszki 2

ZAPRASZA

do złożenia oferty udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania:

Aktualizacji dokumentacji dot. 8 placówek edukacyjno-kulturalnych z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki niezbędnych do realizacji projektu pn. „Termomodernizacja obiektów edukacyjno - kulturalnych w Gminie Aleksandrów Łódzki" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych)

 

Do pobrania treść zapytania w pliku [.pdf] - pobierz

 

Do pobrania wzór oferty [.doc] - pobierz

 

Dokumentacja do pobrania [.zip] - pobierz

Aleksandrów Łódzki, dn. 18 marca 2014 r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty [.pdf] - pobierz

Aleksandrów Łódzki, dn. 27 marca 2014 r.


 

Projekt "Dobry start - to sukces w przyszłości"

 

Informacja dotycząca wybranych ofert złożonych w odpowiedzi na rozpoznanie cenowe dotyczące wykonania banerów, plakatów oraz naklejek - pobierz [dodano: 30 wrzesnia 2013 r.]

 

Informacja dotycząca wybranych ofert złożonych w odpowiedzi na rozpoznanie cenowe dotyczących usługi dostepu do platformy językowej (j. angielski) oraz matematycznej.

 

Informacja o wyborze oferty - platforma matematyczna - pobierz

Informacja o wyborze oferty - platforma językowa - pobierz

 

Aleksandrów Łódzki, dn. 26 września 2013 r.

 


 

W związku z brakiem ważnych ofert Gmina Aleksandrów Łódzki, Wydział Pozyskiwania Funduszy Unijnych ponownie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty na wykonanie:

1. Projektu graficznego oraz druku ulotek informacyjnych,
2. Druku naklejek informacyjnych,
3. Wykonanie oraz montaż tablic pamiątkowych.
Zapytanie dotyczy projektu: pn. Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

 

Do pobrania treść zapytania w pliku [.pdf] - pobierz

Aleksandrów Łódzki, dn. 12 grudnia 2012 r.

Zmiana treści zapytania w pliku [.pdf] - pobierz

Aleksandrów Łódzki, dn. 13 grudnia 2012 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty w pliku [.pdf] - pobierz

Aleksandrów Łódzki, dn. 18 grudnia 2012 r.

 

 


 

W związku z brakiem ofert Gmina Aleksandrów Łódzki, Wydział Pozyskiwania Funduszy Unijnych ponownie  zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty na wykonanie:
1. Projektu graficznego oraz druku ulotek informacyjnych,
2. Druku naklejek informacyjnych,
3. Wykonanie oraz montaż tablic pamiątkowych.
Zapytanie dotyczy projektu: pn. Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

 

Do pobrania treść zapytania w pliku [.pdf] - pobierz

 

Aleksandrów Łódzki, dn. 06 grudnia 2012 r.

 

 


 

Gmina Aleksandrów Łódzki, Wydział Pozyskiwania Funduszy Unijnych zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty na wykonanie:
1. Projektu graficznego oraz druku ulotek informacyjnych,
2. Druku naklejek informacyjnych,
3. Wykonanie oraz montaż tablic pamiątkowych.
Zapytanie dotyczy projektu: pn. Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

 

Do pobrania treść zapytania w pliku [.pdf] - pobierz

 

Aleksandrów Łódzki, dn. 23 listopada 2012 r.

 


 

Gmina Aleksandrów Łódzki, Wydział Pozyskiwania Funduszy Unijnych, zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na umieszczenie w prasie o zasięgu wojewódzkim informacji dotyczącej  projektu pn. "Budowa instalacji kolektorów słonecznych na dachu budynku Pływalni Miejskiej "Olimpijczyk" w Aleksandrowie Łódzkim" w ramach Regionalnego Programu Opearcyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

 

Do pobrania treść zapytania w pliku [.pdf] - pobierz

 

Aleksandrów Łódzki, dn. 14 czerwca 2011 r.

 

 


 

Gmina Aleksandrów Łódzki, Wydział Pozyskiwania Funduszy Unijnych, zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie tabliczki pamiątkowej dotyczącej projektu pn. "Budowa instalacji kolektorów słonecznych na dachu budynku Pływalni Miejskiej "Olimpijczyk" w Aleksandrowie Łódzkim" w ramach Regionalnego Programu Opearcyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

 

Do pobrania treść zapytania w pliku [.pdf] - pobierz

 

Aleksandrów Łódzki, dn. 10 czerwca 2011 r.

 

 


 

 

Gmina Aleksandrów Łódzki, Wydział Pozyskiwania Funduszy Unijnych, zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie projektu i wydruku ulotki dotyczącej projektu pn. "Budowa instalacji kolektorów słonecznych na dachu budynku Pływalni Miejskiej "Olimpijczyk" w Aleksandrowie Łódzkim" w ramach Regionalnego Programu Opearcyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

 

Do pobrania treść zapytania w pliku [.pdf] - pobierz

 

Aleksandrów Łódzki, dn. 10 czerwca 2011 r.

 


 

 

Gmina Aleksandrów Łódzki, Wydział Pozyskiwania Funduszy Unijnych, zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie oraz instalację tabliczki informacyjnej dotyczącej projektu pn. "Budowa instalacji kolektorów słonecznych na dachu budynku Pływalni Miejskiej "Olimpijczyk" w Aleksandrowie Łódzkim" w ramach Regionalnego Programu Opearcyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

 

Do pobrania treść zapytania w pliku [.pdf] - pobierz

 

Aleksandrów Łódzki, dn. 9 maja 2011 r.

 

Do pobrania treść zapytania w pliku [.pdf] - pobierz

 

Aleksandrów Łódzki, dn. 9 maja 2011 r.

 

Gmina Aleksandrów Łódzki, Wydział Pozyskiwania Funduszy Unijnych, zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na opracowanie:

  1. Studium wykonalności 
  2. Lokalnego Programu Rewitalizacji

dla projektu pn. "Rewitalizacja zdegradowanej substancji architektonicznej obszrów miejskich Aleksandrowa Łódzkiego"

 

Do pobrania treść zapytania w pliku [.pdf] - pobierz

 

Aleksandrów Łódzki, dn. 9 maja  2011 r.

 

Gmina Aleksandrów Łódzki, Wydział Pozyskiwania Funduszy Unijnych, zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty na wykonanie oraz instalację tablic informacyjnych dotyczących projektu: pn. "Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Do pobrania treść zapytania w pliku [.pdf] - pobierz

Aleksandrów Łódzki, dn. 06 lipca 2010 r.

Ogłoszenie wyboru w pliku [pdf] - pobierz

Aleksandrów Łódzki, dn. 13 lipca 2010 r.

Gmina Aleksandrów Łódzki, Wydział Pozyskiwania Funduszy Unijnych, zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty na wykonanie oraz instalację tablicy informacyjnej dotyczącej projektu: pn. "Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

 

Do pobrania treść zapytania w pliku [.pdf] - pobierz

 

Aleksandrów Łódzki, dn. 14 czerwca 2010 r.

 

Gmina Aleksandrów Łódzki, Wydział Pozyskiwania Funduszy Unijnych, zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty na wykonanie oraz instalację tablic pamiątkowych dotyczących projektu: pn. „Wdrożenie E-usług dla ludności oraz kompleksowa informatyzacja SPZOZ w Aleksandrowie Łódzkim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

 

Do pobrania treść zapytania w pliku [.pdf] - pobierz

 

Aleksandrów Łódzki, dn. 14 czerwca 2010 r.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
dniwwwwww.jpg
Bez nazwy-3.jpg
OCZYSZCZALNIA.jpg
BANEREK_patronat.jpg
karat duzej rodziny _banerek.jpg
banerek 980x264 2017.jpg
BANNEREK WWW.jpg
karta seniora_strona.jpg
selektywna.jpg
piesek banner.jpg
odpady.jpg
klienta nieslyszacy.jpg
Bez nazwy-1.jpg
ul. Zajęcza (ok. 4000 m²), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-05-23
ul. Daszyńskiego, Pusta, Rudna, Jana III Sobieskiego 91-99 i 107, 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-05-23
ul. Wysiedlonych (3000 m²), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-05-23