Aleksandrow_Lodzki_top_-_004.jpg
Fundusze unijne
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Poddziałanie
Wprowadzono: 30.07.2010
Liczba wyświetleń: 13547
PDF
DRUKUJ
grafika

 

 

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie- pobierz

 

EFS (www.efs.gov.pl),


Urząd Marszałkowski w Łodzi (http://www.lodzkie.pl),

 

 


 

 

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego informuje, że od 1 września 2009 roku na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki realizowany jest program ze środków EFS - Mała gmina – wielkie perspektywy! Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenu gminy Aleksandrów Łódzki. Miesiąc wrzesień – to miesiąc naboru uczniów do projektu.

Od 1 października br. rozpoczęły się zajęcia z uczniami. Realizacją zajęć w ramach projektu objętych jest w naszej gminie 1615 uczniów rzeczywistych. Ponieważ niektórzy uczniowie biorą udział w kilku zajęciach, to przeliczeniowa liczba uczniów w projekcie wynosi na dzień dzisiejszy 3695.

W wyniku naboru powstało 290 grup, w tym 122 grupy zajęć wyrównawczych, 129 grup zajęć dodatkowych i 39 grup zajęć ze specjalistami.

Do obsługi projektu powołano 4 osobowy zespół, biuro projektu, które mieści się w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu (pokój 106, 107), wspomagane organizacyjnie przez 6 dyrektorów gminnych szkół. W projekcie zatrudniono 146 osób, po przeprowadzeniu trybu zapytania o cenę, z którymi nawiązano umowy. Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w projekcie opracowali na rok szkolny 2009/2010, ramowe programy pracy do poszczególnych zajęć.

 

Zespół obsługi projektu opracował ankiety i kwestionariusze obserwacji ex-ante, jedną dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, drugą dla uczniów starszych. Ankiety dostarczono do szkół celem ich wypełnienia.

 

Na wszystkich szkołach (przed wejściem) zawieszono banery promujące projekt. Opracowano i wyprodukowano własnym sumptem plakaty promocyjne oraz plakaty informacyjne dla szkół. Zakupiono i dostarczono do szkół telewizory LCD, aparaty cyfrowe, kamery cyfrowe, odtwarzacze DVD, tablice interaktywne, szafki na sprzęt audiowizualny oraz materiały biurowe, niezbędne do prowadzenia zajęć. Wszystkie zakupy zostały dokonane w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.

Obecnie trwają prace związane z rozliczeniem postępów projektu za miesiąc październik i listopad 2009 roku i wypłatą wynagrodzeń.

 

[dodano: 25 listopada 2009 r.]

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Bez nazwy-3.jpg
OCZYSZCZALNIA.jpg
BANEREK_patronat.jpg
karat duzej rodziny _banerek.jpg
banerek 980x264 2017.jpg
BANNEREK WWW.jpg
karta seniora_strona.jpg
selektywna.jpg
piesek banner.jpg
odpady.jpg
klienta nieslyszacy.jpg
Bez nazwy-1.jpg
ul. Daszyńskiego, Pusta, Rudna, Jana III Sobieskiego 91-99 i 107, 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-04-27
ul. Zajęcza (ok. 4000 m²), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-04-27
ul. Wysiedlonych (3000 m²), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-04-27