Aleksandrow_Lodzki_top_-_004.jpg
Gospodarka
Oferta inwestycyjna
Wprowadzono: 23.06.2010
Liczba wyświetleń: 10082
PDF
DRUKUJ

Oferta Inwestycyjna Gminy Aleksandrów Łódzki


Spośród Gminy tego regionu Gmina Aleksandrów Łódzki wyróżnia się również pod względem bardzo ciekawej oferty inwestycyjnej. Niewątpiliwą perłą tej oferty jest niespotykany na tym obszarze teren byłego "lotniska".

 

Nazwa Terenu:
Name of area

Teren "Byłego Lotniska"

Przeznaczenie
Destination
Jako przeznaczenie podstawowe ustala się usługi zdrowia, handlu i rzemiosła. Dopuszcza się prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej nie wykraczającej poza granice działki (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) oraz możliwość zabudowy dwu kondygnacyjnej. Nie istnieją żadne ograniczenia ekologiczne i archeologiczne.
Stan prawny
Legal status
Gmina Aleksandrów Łódzki jest jedynym właścicielem terenu.
Forma zbycia praw
Form of transferring the right of use
Przetarg nieograniczony
Proponowana cena sprzedaży
Offered price
100 zł/m²
Obręb
Area
Położona jest w obrębie A6 - bardzo atrakcyjnej południowo -zachodniej części miasta. Ponadto teren ten leży w pobliżu skrzyżowania dwóch dróg krajowych (nr 71 i nr 72).
Powierzchnia
Surface
Działka o powierzchni 5 ha usytuowana pomiędzy inwestycją P&G i ABB oraz działka o powierzchni 1,5 ha. Podane nieruchomości wchodzą w skład Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Położenie
Location
Działka znajduje się w Gminie Aleksandrów Łódzki (powiat zgierski, województwo łódzkie).
Komunikacja
Communication/access
Do działki prowadzi zmodernizowana droga asfaltowa o szerokości 6 m oraz 500 m odcinek drogi biegnący wzdłuż działki. Najbliższa droga krajowa (nr 72) znajduje się w odległości około 0,8 km od granicy działki. Kolej - Łódź (10 km) wraz z bocznicą kolejową, Zgierz (10 km). Najbliższe lotnisko międzynarodowe położone jest w Łodzi - Lublinek (15 km) i w Warszawie - Okęcie (120 km). Port morski - Gdańsk (400 km). Najbliższe miasto wojewódzkie - Łódź.
Infrastruktura
Infrastructure
Kanalizacja sanitarna, woda, gaz energia elektryczna - w granicy działki.
Istniejące obiekty
Buildings
brak
  Informacje o Terenie Infrastruktura Techniczna Utilities
Wodociągowa
Waterworks
Nieruchomość graniczy z ujęciem wody przeznaczonej do celów socjalnych. Dostępna objętość to 5000 m3/24h.
Kanalizacja
Sewage system
Kanalizacja sanitarna doprowadzona jest do nieruchomości. Dostępna objętość to 4000 m3/24h. Ograniczenie zrzutu ścieków - 5000 m3/h.
Kanalizacja deszczowa
Rain drain system
brak
Elektryczna
Electricity
Odległość przyłącza od granicy terenu - 50 m. Napięcie 15 kV z możliwością przyłączenia napięcia 110 kV o mocy 100 MW. Dostępna moc 2 MW.
Gazowa
Gas
Odległość przyłącza od granicy terenu - 150 m. Wartość kaloryczna - 39,5 MJ/m3. Średnica rury - 50 mm. Dostępna objętość - 160 m3/h.
Telekomunikacyjna
Telecomunication
Odległość przyłącz od granicy terenu - 200 m. Liczba dostępnych linii analogowych i linii ISDN - bez ograniczeń.
Korzyści Inwestora
Investor's profits
Gmina posiada "Program pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki". Pomoc uzależniona będzie od wartości inwestycji oraz ilości stworzonych nowych miejsc pracy.

Ponadto Urząd Miasta zobowiązuje się do:
- pomocy w przyspieszeniu otrzymania: decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budow
- pośrednictwa w uzgodnieniach pomiędzy inwestorem a Zakładem Energetycznym, Zakładem Gazowniczym, Spółką Wodno- Kanalizacyjną itp.

Gmina Aleksandrów Łódzki posiada jedne z najniższych stawek podatkowych w regionie, zgodne z systemem cen i podatków UE.

Kontakt
Contact person

Grzegorz Torzewski
tel.: +48 (042) 712 10 18 wew. 341
kom./mobile +48 0 501 691 300  
e-mail:  
Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim
Wydział Pozyskiwania Funduszy Unijnych

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
dniwwwwww.jpg
Bez nazwy-3.jpg
OCZYSZCZALNIA.jpg
BANEREK_patronat.jpg
karat duzej rodziny _banerek.jpg
banerek 980x264 2017.jpg
BANNEREK WWW.jpg
karta seniora_strona.jpg
selektywna.jpg
piesek banner.jpg
odpady.jpg
klienta nieslyszacy.jpg
Bez nazwy-1.jpg
ul. Brużyczka Księstwo (20 ha), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-05-23
ul. Sobień (7319 m²), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-05-23
ul. Daszyńskiego, Pusta, Rudna, Jana III Sobieskiego 91-99 i 107, 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-05-23