Fundusze Europejskie

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych

03.08.2017
Dodane przez: Wojciech Kalina
Liczba wizyt: 7
Gospodarka odpadami

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych
Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2012 Aleksandrów Łódzki znajduje się w I Regionie Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Region ten obejmuje powiaty: zgierski, poddębicki, łęczycki, kutnowski i łowicki. Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych pochodzące z tego regionu obowiązkowo będą trafiać do TONSMEIER CENTRUM, ul. Łąkoszyńska 127, Kutno – instalacja w Krzyżanówku w gminie Krzyżanów.
W instalacji tej odpady komunalne przejdą szereg procesów takich jak sortowanie, mechaniczne i biologiczne przetwarzanie, kompostowanie. Działania te mają na celu odzyskanie jak największej części odpadów, z możliwością ponownego ich wykorzystania, oraz zmniejszenie ilości odpadów przekazywanych do składowania, a co za tym idzie zmniejszenia negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko naturalne.

Translate »