Fundusze Europejskie

Ochrona środowiska

DESZCZÓWKA – program WFOŚiGW zawieszony

W związku z zawieszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi programu „DESZCZÓWKA – Gromadzenie wód opadowych” informujemy, że prace związane z realizacją programu przez Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim również uległy zawieszeniu. Jak czytamy na stronie WFOŚiGW w Łodzi: „trwają prace nad zwiększeniem dostępności i atrakcyjności programu” w związku z czym

więcej
27.05.2020
Miesięczna analiza ryzyka przekroczeń poziomów

W wyniku przeprowadzonych w maju 2020 r. obliczeń stwierdzono: Na 11 stanowiskach pomiarów stężenia pyłu PM10 stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość 24-godzinna, tabela 1). Na 7 stanowiskach pomiaru stężenia dwutlenku siarki nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość 1-godzinna oraz wartość 24godzinna). Na 8 stanowiskach pomiaru stężenia dwu tlenku azotu nie stwierdzono ryzyka przekroczenia

więcej
22.05.2020
Nieważne w co, łap H₂O!

Sprawa jest poważna: województwo łódzkie wysycha. Dlatego tak ważne jest rozsądne wykorzystywanie zasobów wody pitnej i – kiedy to możliwe – łapanie deszczówki. Aleksandrowianie zainteresowani dofinansowaniem do naziemnych zbiorników na deszczówkę proszeni są o złożenie deklaracji. Druki można pobierać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce „Ochrona Środowiska”. Dla tych, którzy zbiorniki na deszczówkę już

więcej
15.05.2020
Nabór wniosków na wymianę pieca ZAKOŃCZONY

W związku z dużym zainteresowaniem gminnym programem wspierającym wymianę pieców węglowych i wyczerpaniem środków przeznaczonych na ten cel, informujemy, że nabór wniosków został zakończony. O ewentualnym wznowieniu naboru, w przypadku uzyskania dodatkowych środków, będziemy informować na bieżąco.  

więcej
11.05.2020
Miesięczna analiza ryzyka przekroczeń poziomów substancji w powietrzu za kwiecień 2020 r.

W wyniku przeprowadzonych w kwietniu 2020 r. obliczeń stwierdzono: – Na 8 stanowiskach pomiarów stężenia pyłu PM10 stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość 24-godzinna, tabela 1). – Na 28 stanowiskach pomiaru stężenia pyłu PM10 nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość 24-godzinna, rok 2020). – Na 17 stanowiskach pomiarów stężenia benzo(a)pirenu stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu docelowego

więcej
21.04.2020
Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę pieca

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę pieca od 9 kwietnia 2020 Od 9 kwietnia będzie można składać wnioski o udzielenie gminnego dofinansowania do wymiany węglowego kopciucha na nowy, przyjazny środowisku piec. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, dofinansowanie będzie wynosiło 50 % udokumentowanych kosztów inwestycji. Z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa,

więcej
06.04.2020
Usuwanie drzew i krzewów

Aby dokonać wycinki drzew należy zgłosić ten fakt w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim poprzez specjalny druk dostępny na stronie internetowej UM lub bezpośrednio w Referacie Ochrony Środowiska. Dostępne są dwa druki: – zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa dla osób fizycznych (dot. wycinki niezwiązanej z prowadzeniem działalności gospodarczej), – wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

więcej
02.04.2020
DESZCZÓWKA – gromadzenie wód opadowych

            Gmina Aleksandrów Łódzki planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi „DESZCZÓWKA – gromadzenie wód opadowych”. Celem programu jest efektywne i oszczędne korzystanie z zasobów wodnych, ograniczenie poboru wody uzdatnionej na potrzeby ekosystemów przyrodniczych oraz stabilizowanie warunków wilgotności i mikroklimatu w warunkach lokalnych. Intensywność dofinansowania

więcej
02.03.2020
Dofinansowanie do zbierania deszczówki

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego zaprasza mieszkańców miasta i gminy Aleksandrów Łódzki do udziału w programie dotyczącym gromadzenia wód opadowych. W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi programem „DESZCZÓWKA – gromadzenie wód opadowych”. Gmina Aleksandrów Łódzki planuje ubiegać się o dofinansowanie wyżej wymienionego zadania. Celem programu jest efektywne i oszczędne

więcej
09.01.2020
Miesięczna analiza ryzyka przekroczeń poziomów substancji w powietrzu

W nawiązaniu do zapisów ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 799), a w szczególności art. 94 (pkt 4, lit. 1b i 1c) a także w nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w

więcej
21.11.2019
Spotkanie z EKOlogią: kosmetyki naturalne

W ramach walki z wszędobylskim plastikiem zapraszamy Państwa na spotkanie autorskie z Magdaleną Michalak, dziennikarką, do niedawna jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy łódzkiej telewizji, prywatnie – matką i żoną, miłośniczką kwiatów, ekologii i kosmetyków naturalnych. „Zerknij na etykiety kosmetyków – na pierwszym miejscu jest produkt, którego jest najwięcej, potem kolejno są te, których jest mniej

więcej
14.11.2019
Komunikat: ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego PM10

Zgodnie z prognozami zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 w dniach 24.10.2019 r. oraz 25.10.2019r. istnieje możliwość przekroczenia poziomu informowania (PI=100 μg/m3 – wartość 24-godzinna) o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 (PA=150 μg/m3 – wartość 24-godzinna). Do przekroczenia może dojść na obszarze powiatu bełchatowskiego. Zgodnie z prognozami zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 w dniu 26.10.2019 r.

więcej
25.10.2019
Translate »