Fundusze Europejskie

Irena Kajszczak

Liczba wizyt: 182

Irena Kajszczak

Dane Kontaktowe

irenakajszczak74@gmail.com,

Życiorys

Mam 44 lata, jestem mężatką i mamą 22 letniej córki Magdaleny.

Jestem ambitną optymistką, osobą komunikatywną i chętną do współpracy oraz otwartą na nowe wyzwania i pomoc innym. Angażuję się w akcje charytatywne dla chorych dzieci i osób niepełnosprawnych. Jestem członkiem Aleksandrowskiego Forum Społecznego. Inicjatorem powstania grupy wsparcia dla Amazonek w Aleksandrowie Łódzkim.

W 2016 roku uzyskałam tytuł Instruktora Nordic Walking, staram się swoją pasją zarażać inne osoby. Lubię zwierzęta, mam psa.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyłam studia wyższe na wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym oraz szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Od 2009 roku posiadam uprawnienia mediatora rodzinnego i edukatora mediacji rówieśniczych. W lutym 2018 roku ukończyłam Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Od 2004 roku jestem związana zawodowo z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim.

Moją drogę zawodową rozpoczęłam jako wolontariuszka w Środowiskowym Domu Samopomocy, jako pracownik socjalny. Od 2007 roku pełnię funkcję kierownika Centrum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych, w którym mieści się popularny Dom Dziennego Pobytu „Wrzos”, Jadłodajnia, Hostel dla Matki z Dzieckiem. Od 2014 roku zajmuję się obsługą Aleksandrowskiej Karty Dużej Rodziny i Ogólnopolskiej. Od 2015 roku jestem Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki. Jestem również członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Aleksandrowie Łódzkim.

Obszar okręgu radnego

Okręg nr 8:

Al. Wyzwolenia (od nr 1 do 14A włącznie i parzyste od nr 16 do końca)

Działalność w Radzie Miejskiej

Członek Komisji Oświaty, Rodziny i Spraw Społecznych
Członek Komisji ds. Samorządu
Członek Społecznej Komisji Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim

Inwestycje/inicjatywy zrealizowane w okręgu/gminie

Wymiana nawierzchni starych chodników na nowe na Osiedlu Wyzwolenia.
Doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia dla dzieci.
Nowe miejsca parkingowe.

Translate »