Fundusze Europejskie

Miejskie Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej

12.06.2017
Dodane przez: Krzysztof Stefanek
Liczba wizyt: 5

Adres

ul. Okrzei 6, Aleksandrów Łódzki

Telefon

tel.: (042) 276 40 15

Miejskie Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej

ul. Okrzei 6, Aleksandrów Łódzki

tel.: (042) 276 40 15

e-mail:jedyneczka@wikom.pl

www.jedyneczka.wikom.pl

 

Dyrektor Małgorzata Komenda

Miejskie Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej jest placówką pięciooddziałową, do której uczęszczają dzieci od 3-ciego do 6-tego roku życia. Jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach:  7.00 -17.00. W czasie pobytu w przedszkolu dzieci mogą korzystać z jednego, dwóch, lub trzech posiłków dziennie.

 

W „Jedyneczce” funkcjonuje 5 grup wiekowych:

 • grupa I – 3-latki
 • grupa II – 3, 4-latki
 • grupa III – 4-latki
 • grupy IV – 5-latki
 • grupa V – 5, 6-latki

 

W każdej z pięciu grup pracują na zmiany dwie nauczycielki. W każdej grupie pracuje także woźna oddziałowa, a w grupie I pomoc do dzieci. Przedszkole dysponuje pięcioma salami do zabawy i dużym ogrodem, podzielonym na dwie części: dla dzieci starszych i młodszych.
Zgodnie z zasadą, że dziecko najpełniej uczy się poprzez działanie i przeżycie, przedszkole oferuje metody aktywizujące i twórcze:

 • metody pedagogiki zabawy,
 • techniki twórczego myślenia,
 • drama,
 • aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss,
 • trening zadaniowy,
 • techniki C. Freinetea,
 • metoda K. Vopela,
 • metoda ruch rozwijającego W. Sherbourne,
 • metody gimnastyki twórczej Orffa, Labana, Kniessów,
 • metody twórcze (analogie, bricolage, opowiadania twórcze, wizualizacje),
 • elementy arteterapii (biblioterapia, plastykoterapia, muzykoterapia).

W ramach zajęć dodatkowych:

 • religia,
 • rytmika,
 • język angielski
 • gimnastyka korekcyjna,
 • basen,
 • plastyka.

 

Translate »