Aleksandrow_Lodzki_top_-_004.jpg
Aktualności - Schronisko
Oświadczenie Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
Wprowadzono: 02.12.2016
Liczba wyświetleń: 1187
grafika

 

W związku z nieprawdziwymi informacjami przekazywanymi przez Panią Elżbietę Andrzejewską z Fundacji Medor dotyczącymi współpracy z Gminą Aleksandrów Łódzki w zakresie realizacji zadania publicznego zapobiegania bezdomności zwierząt wyjaśniam, co następuje:

W szczególności muszę zanegować sformułowanie, że po raz kolejny zakładnikami urzędniczej bezduszności i głupoty stały się zwierzęta znajdujące się w chwili obecnej w schronisku prowadzonym przez Fundację Medor jak również inne zarzuty przedstawione w liście.

W celu rozwiązania problemu powstałego w wyniku niewłaściwego realizowania przez Fundację Medor umowy zapewniającej opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Aleksandrów Łódzki, Gmina Aleksandrów Łódzki podjęła i będzie podejmować tylko takie działania, które będą zgodne z interesem zwierząt oraz zgodne z obowiązującymi przepisami i interesem Gminy.

Gmina Aleksandrów Łódzki jest Gminą modelową w sferze zapobiegania bezdomności zwierząt. Do każdego zwierzęcia podchodzimy indywidualnie traktując je podmiotowo.

W związku z powyższym podjęliśmy działania mające na celu znalezienie nowych domów oraz socjalizację zwierząt. Podpisaliśmy umowy na bezpłatne domy tymczasowe, nawiązaliśmy współprace z fundacjami, które wspomagają działania adopcyjne.

Urząd Miejski utworzył dwa boksy tymczasowego pobytu, dzięki którym zwierzęta mogą być odbierane przez ich właścicieli bezpłatnie bezpośrednio w Urzędzie Miejskim.  Zwierzęta przebywające w boksach mają zapewnioną najlepszą opiekę weterynaryjną, bardzo dobra karmę oraz stały kontakt z ludźmi, dzięki czemu nie są narażone na stres związany z pobytem w schronisku. Zgodnie z opinią Powiatowego Lekarza Weterynarii tego typu boksy nie podlegają nadzorowi ze strony tej instytucji.

Gmina ma prawo wyłapywać zwierzęta we własnym zakresie poprzez upoważnioną do tego komórkę organizacyjną, jaką jest Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Również działania, które miały miejsce w dniu  12.07.2016 roku, o którym tak dramatycznie pisze p. Andrzejewska były podjęte z myślą o dobrostanie zwierząt. Fundacja została poproszona o wydanie 2 psów w związku z faktem, że zwierzęta te, mimo iż przebywały w schronisku kilka lat nie były socjalizowane i były uznawane przez samo schronisko Medor, jako nie adopcyjne. Celem Gminy było zapewnienie możliwości socjalizacji tych psów w domu tymczasowym i tym samym uzyskanie przez te zwierzęta szans na adopcję. Osoby odbierające zwierzęta posiadały stosowne dokumenty, które zostały przedstawione p. Andrzejewskiej. Zostały również wpuszczone na teren Fundacji. Mimo prośby o pomoc w umieszczeniu psów w transporterze pracownicy Fundacji stwierdzili, że nie mają na to czasu, oraz że nie będą się narażać na pogryzienia przez psy.

Przez cały okres współpracy z Fundacją Medor były problemy z prawidłowym rozliczeniem dotacji, sprawozdania przekazywane przez Fundacje Medor były niekompletne i zawierały niejednokrotnie nieprawdziwe i nierzetelne dane.

Nieprawdą jest, że współpraca została rozwiązana przez działania pracownika urzędu Pani Katarzyny Rezler. Współpraca między Gminą Aleksandrów Łódzki a Fundacją Medor nigdy nie miała charakteru modelowego. Zawsze występował problem z rozliczeniem otrzymywanych z Gminy dotacji. Współpraca pogorszyła się znacznie od czasu, gdy w wyniku działań podjętych przez Gminę zmniejszyła się liczba bezdomnych zwierząt, a co za tym idzie również kwota dotacji. Już na koniec 2015 roku Fundacja żądając wyższego wynagrodzenia za 2015 rok, nie przystąpiła do Konkursu dotyczącego sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2016 r. argumentując to zbyt niską dotacją. Na terenie schroniska prowadzonego przez Fundację Medor przebywa jednorazowo nie więcej niż 50 zwierząt z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki, kwota dotacji przewidziana na okres 01.02-31.12 miała wynieść 250 000 zł.

Od czerwca 2016 roku, Fundacja przestała wykazywać znaczną część psów (tj. 37 zwierząt) z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki. Do tej pory nie przedstawiła żadnej dokumentacji poświadczającej, co się stało z tymi zwierzętami. Obecnie jak informuje na swojej stronie fb na jej terenie przebywa zaledwie 8 psów, za których pobyt w schronisku w okresie od czerwca do dnia rozwiązania umowy Fundacja żąda zapłaty ponad 150 000 zł.

Należy podkreślić, że to Fundacja Medor jest rzeczywistym sprawcą rozwiązania umowy z Gminą Aleksandrów Łódzki, gdyż z jednej strony od wielu miesięcy nie wywiązuje się jakichkolwiek obowiązków wynikających z treści umowy, a w szczególności zaprzestała jakiegokolwiek rozliczania przekazywanej jej dotacji, a z drugiej strony od kilku miesięcy Pani Elżbieta Andrzejewska na swoim profilu fb wielokrotnie dopuszczała się bezpodstawnych i naruszających dobra osobiste ataków na Władze Gminy i pracowników Urzędu.

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

/-/ Jacek Lipiński

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
Bez nazwy-3.jpg
OCZYSZCZALNIA.jpg
BANEREK_patronat.jpg
karat duzej rodziny _banerek.jpg
banerek 980x264 2017.jpg
BANNEREK WWW.jpg
karta seniora_strona.jpg
selektywna.jpg
piesek banner.jpg
odpady.jpg
klienta nieslyszacy.jpg
Bez nazwy-1.jpg
Dzisiaj jest: Czwartek, 27 kwietnia 2017 r.
UTW.jpg
ul. Daszyńskiego, Pusta, Rudna, Jana III Sobieskiego 91-99 i 107, 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-04-27
ul. Brużyczka Księstwo (20 ha), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-04-27
ul. Wola Grzymkowa (działki 168 i 172), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-04-27