Aleksandrow_Lodzki_top_-_004.jpg
Aktualności - Schronisko
OŚWIADCZENIE
Wprowadzono: 26.08.2016
Liczba wyświetleń: 1737
grafika

 Gmina Aleksandrów Łódzki od wielu lat uznawana jest za prekursora w tworzeniu i rozwijaniu działań mających na celu przeciwdziałanie bezdomności zwierząt. Podejmowane są aktywne działania mające na celu ograniczenie liczby zwierząt trafiających do schroniska i ograniczanie liczby tzw. zwierząt nie adopcyjnych. Realizowane jest to poprzez adopcje zwierząt przez instytucje gminne, wdrożenie akcji bezpłatnego chipowania, sterylizacji i kastracji zwierząt właścicielskich. Te działania zostały zauważone w raporcie Najwyższej Izby Kontroli, gdzie Aleksandrów Łódzki pokazywany jest, jako przykład właściwych rozwiązań w tym zakresie.

 

  Gmina nawiązała również współpracę z Łódzkim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, domami tymczasowymi oraz innymi Organizacjami Pro-zwierzęcymi. Właśnie ze współpracy z tymi organizacjami zrodziła się najnowsza inicjatywa socjalizacji zwierząt dzikich i lękowych, które nie miały dotychczas szans na adopcję. Dzięki pracy z behawiorystą, zwierzęta w domach tymczasowych miałyby by zostać po prostu oswojone, a tym samym zyskać szansę na adopcję. Adopcja zaś zmniejszy  koszty ponoszone przez gminę na utrzymanie tych zwierząt.

 

  W dniu 22 lipca 2016 r. do schroniska prowadzonego przez Fundację Medor w Zgierzu,
z którą Gmina współpracuje od czasu odebrania swoich zwierząt ze schroniska w Wojtyszkach, udała się grupa robocza, dysponująca odpowiednim samochodem do transportu zwierząt, z lekarzem weterynarii, oraz osobą upoważnioną przez burmistrza, w celu odebrania pięciu psów, z tzw. grupy nie adopcyjnej (których w schronisku od kilku lat jest co najmniej kilkanaście) i przekazania ich do domów tymczasowych, w celu poddania terapii.

 

  Jednak Fundacja Medor, odmówiła wydania psów, a ekipa nie została wpuszczona na teren schroniska, mimo posiadania stosownych upoważnień wydanych przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego. Tego samego dnia odmówiono przekazania psa osobie, z którą gmina zawarła umowę adopcyjną, a ją samą usunięto z terenu schroniska.

 

  Przypomnijmy, że zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym, opieka nad zwierzętami to zadanie własne gminy i to Aleksandrów Łódzki, a nie schronisko jest właścicielem zwierząt. Fundacja Medor realizuje jedynie zlecenie Gminy na realizację zadania publicznego, w skład, którego wchodzi pobyt zwierzęcia w schronisku, opieka weterynaryjna, sterylizacja, kastracja i wyżywienie zwierząt. Fundacja na ten cel, w tym roku ma otrzymać 274 000 zł. W roku ubiegłym było to 350 000 zł.

 

  Dziwi, więc nas fakt, że Fundacja Medor postąpiła w ten sposób, nadwyrężając dobrą dotychczasową współpracę. Gmina Aleksandrów Łódzki dołoży starań, by tę sytuację wyjaśnić. Jednak w przypadku niewydania swoich zwierząt, podejmie odpowiednie kroki prawne, w celu wyegzekwowania swoich praw. Bowiem, dobro zwierząt jest w tym przypadku celem nadrzędnym.  

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
Bez nazwy-3.jpg
OCZYSZCZALNIA.jpg
BANEREK_patronat.jpg
karat duzej rodziny _banerek.jpg
banerek 980x264 2017.jpg
BANNEREK WWW.jpg
karta seniora_strona.jpg
selektywna.jpg
piesek banner.jpg
odpady.jpg
klienta nieslyszacy.jpg
Bez nazwy-1.jpg
Dzisiaj jest: Czwartek, 27 kwietnia 2017 r.
UTW.jpg
ul. Daszyńskiego, Pusta, Rudna, Jana III Sobieskiego 91-99 i 107, 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-04-27
ul. Brużyczka Księstwo (20 ha), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-04-27
ul. Wola Grzymkowa (działki 168 i 172), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-04-27