Aleksandrow_Lodzki_top_-_004.jpg
Aktualności - Ośrodek Pomocy Społecznej
Projekt ,,Nie “zwalniaj” tempa pracy” szansą dla bezrobotnych
Wprowadzono: 13.10.2016
Liczba wyświetleń: 1365
grafika

 

Vivid Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie ,,Nie "zwalniaj" tempa pracy" Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia u min. 80% spośród 90 osób (54 kobiety oraz 36 mężczyzn), które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub są przewidziane do zwolnienia z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Projekt obejmie wsparciem osoby z obszaru województwa łódzkiego, z czego min. 30% Uczestników Projektu będą stanowiły osoby powyżej 54 roku życia, min. 60% Uczestników Projektu stanowią kobiety oraz min. 2% Uczestników to osoby niepełnosprawne.

 

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:  1. Doradztwo zawodowe (indywidualne) połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania dla 90 UP (3h/UP). 2. Poradnictwo psychologiczne (indywidualne) dla 90 UP (4h/UP). 3. Szkolenie zawodowe dla 50 UP -30 kobiet i 20 mężczyzn (150h/grupę), UP otrzymają stypendium szkoleniowe lub dodatek szkoleniowy (w zależności od statusu na rynku pracy). 4. Staż zawodowy dla 50 UP, 3 miesiące kalendarzowe (UP otrzymają stypendium stażowe). 5. Pośrednictwo pracy dla 50 UP. 6. Doradztwo dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą dla 40 UP - 24 kobiety i 16 mężczyzn; doradztwo indywidualne (4h/UP), doradztwo grupowe (8h / grupę). 7. Szkolenie ,,Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej" dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą dla 40 UP (78h/ grupę). 8. Wsparcie bezzwrotne dla 30 UP (maksymalna kwota wsparcia nie przekracza 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej w dniu przyznania wsparcia). 9. Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze (indywidualne) dla 30 UP, udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (pomoc w efektywnym wykorzystaniu wsparcia finansowego wspomagającego rozwój działalności gospodarczej.

 

Projekt przyczyni się do poprawy zdolności adaptacyjnych pracowników, do zmian zachodzących w gospodarce, w ramach działań outplacementowych. Po opuszczeniu projektu 45 osób znajdzie pracę, łącznie z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.

 

Wartość projektu: 1 893 612,48 zł Wkład Funduszy Europejskich: 1 715 756,95 zł

Projekt realizowany na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONTAKT ,,Nie "zwalniaj" tempa pracy" e-mail: telefon: 533 314 821

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
Bez nazwy-3.jpg
OCZYSZCZALNIA.jpg
BANEREK_patronat.jpg
karat duzej rodziny _banerek.jpg
banerek 980x264 2017.jpg
BANNEREK WWW.jpg
karta seniora_strona.jpg
selektywna.jpg
piesek banner.jpg
odpady.jpg
klienta nieslyszacy.jpg
Bez nazwy-1.jpg
Dzisiaj jest: Niedziela, 30 kwietnia 2017 r.
UTW.jpg
ul. Wysiedlonych (3000 m²), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-04-30
ul. Sobień (7319 m²), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-04-30
ul. Daszyńskiego, Pusta, Rudna, Jana III Sobieskiego 91-99 i 107, 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-04-30